ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ

Komentarze

Transkrypt

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ
ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ
OPIS TECHNICZNY
Urządzenia grzewcze – 10 sztuk
wraz z kołdrami jednorazowego użytku
znak sprawy: Z/46/PN/12
nazwa, typ, ................................................................................................................................
rok produkcji .................., producent ......................................................................................
Charakterystyka urządzenia
a) System ogrzewania wymuszonym obiegiem ciepłego powietrza. Cztery zakresy
temperatur wysoka 43 stopnie C, średnia 38 stopni C, niska 32 stopnie C, pokojowa
b) Dwie prędkości przepływu powietrza
c) Zabezpieczenia: system alarmów wizualnych oraz dźwiękowych
d) Filtr: wysokiej skuteczności filtr 0,2 mikrona. Urządzenie posiadające łatwy i pełen
nadzór oraz raportowanie przebiegu terapii – czasu trwania ogrzewania pacjenta, zbyt
wysokiej temperatury oraz nieprawidłowości podczas stosowania – widoczne na
zewnętrznym panelu urządzenia.
e) Urządzenie posiadające możliwość monitorowania godzin pracy urządzenia oraz
monitowowania czasu ogrzewania pacjenta.
f) Trzy czujniki temperatury z możliwością zastosowania dwóch różnych szebkości
przepływu powietrza zapeniając szybką i bezpieczną regulację temperatury ciała pacjenta.
g) Dodatkowe wyposażenie pozwala na monitorowanie urządzenian twardej powierzchni,
stojaku do IV, poręczy łóżka lub na specjalnym wózku wyposażonym w kółka.
Charakterystyka fizyczna
1
2
3
4
5
6
7
Wymiary: 33 cm (wys.) x 35 cm (szer.) x 33 cm (gł.).
Waga: 7,3 kg
Względny poziom hałasu:
53 dBA (szybka praca wentylatora)
48 dBA (wolna praca wentylatora)
Wąż: giętki, kompatybilny z zestawem 241 do ogrzewania
krwi/płynów marki BH, długość 2 m
System filtracji: filtr powietrza 0,2 mikrona
Zalecenia wymiany filtra: co 12 miesięcy lub po 500 godz.
użytkowania
Mocowania: można mocować na stojaku do kroplówek, umieścić
na twardej powierzchni lub umocować do stojaka na kółkach,
będącego wyposażeniem dodatkowym
Parametry
oferowane
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Charakterystyka temperatury
Zalecana robocza temperatura otoczenia 15 stopni C – 25 stopni
C
Regulacja temperatury: regulowana elektronicznie
Wytwarzane ciepło:
szybka praca wentylatora 1600 BTU/godz. (średnio), 470W
(średnio)
wolna praca wentylatora: 1330 BTU/godz. (średnio),. 390 W
(średnio)
Temperatury robocze:
średnie temperatury na końcu węża:
wysoka: 43 stopnie C /± 1,5 stopnia C
średnia: 38 stopnie C /± 1,5 stopnia C
niska: 32 stopnie C /± 1,5 stopnia C
System zabezpieczający
Termostat: niezalezny obwód elektryczny – przerwanie termiczne
WYŁĄCZA element grzejny, zapewniając utrzymanie
temperatury na końcu węża poniżej 56 stopni C (standardowo 53
stopnie C ±3 stopnie C) , rezerwowe zabezpieczenie przed
przegrzaniem w postaci czujnika temperatury przy wlocie węża
System alarmowy: przegrzanie (poniżej lub równo 56 stopni C
standardowo 53 stopnie C ± 3 stopnie C), rezerwowe
zabezpieczenie przed przegrzaniem w postaci czujnika
temperatury przy wlocie węża
Błąd: miga pomarańczowa kontrolka błędu, włącza się alarm
dźwiękowy
Zabezpieczenie nadprądowe: przewody wejściowe z podwójnymi
bezpiecznikami
Charakterystyka elektryczna
Element grzejny: 1400 W, oporowy
Silnik dmuchawy: prędkość robocza: 4700 obr/min. (szybka
praca wentylatora)
4100 obr/min (wolna praca wentylatora) przepływ powietrza
maks. 23 l/s
Przewód zasilający: 4,6 m
Kołdra dla dorosłych
Jednorazowego użytku kołdra pod pacjenta, polipropylenowa,
skonstruowana w taki sposób, żeby ciepło rozprowadzało się
równomiernie na całej powierzchni. Na całej rórnej powierzchni
kołdry są małe otworki, które rozprowadzają ciepło
równomiernie na całe ciało pacjenta. Wyposażona równie w
unikatowe otwory odprowadzające w czterech kierunkach płyn
gromadzący się pod pacjentem
rozmiar 188 x 91 cm, waga 142 g
Kołdra pediatryczna
Jednorazowego użytku kołdra pod pacjenta, polipropylenowa,
skonstruowana w taki sposób, żeby ciepło rozprowadzało się
równomiernie na całej powierzchni. Na całej rórnej powierzchni
kołdry są małe otworki, które rozprowadzają ciepło
równomiernie na całe ciało pacjenta. Wyposażona równie w
unikatowe otwory odprowadzające w czterech kierunkach płyn
gromadzący się pod pacjentem
rozmiar 91 x 84 cm, waga 85 g
..................
data
............................................................................
podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy
* W pozycjach nr: 6,11,12,13,17, w których Zamawiajacy wprowadził wielkości
graniczne parametrów Wykonawca powinien podać faktyczne parametry
zaoferowanego przedmiotu zamówienia.

Podobne dokumenty