„Bezpieczne jutro” – program prewencyjny dla dzieci i młodzieży.

Komentarze

Transkrypt

„Bezpieczne jutro” – program prewencyjny dla dzieci i młodzieży.
Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata
2016-2017
Źródło:
http://razembezpieczniej.mswia.gov.pl/rb/form/r14562,Bezpieczne-jutro-program-prewencyjny-dla-dzieci-imlodziezy.html
Wygenerowano: Środa, 8 marca 2017, 22:49
„Bezpieczne jutro” – program prewencyjny dla dzieci i
młodzieży.
Cele programu
wycieczki obejmujące naukę zasad bezpieczeństwa oraz udzielanie pierwszej pomocy dla dzieci i
młodzieży, ograniczanie patologii oraz niedostosowaniu społecznemu, kontrole bezpieczeństwa na
placach zabaw oraz kontrole w punktach gastronomicznych – pod katem sprzedaży alkoholu nieletnim.
Autor programu
Starostwo Powiatu Dzierżoniowskiego
Województwo
dolnośląskie
Zakres programu
Bezpieczeństwo w miejscach zamieszkania i w miejscu publicznym
Charakter programu
PROJEKTY DOFINANSOWANE W RAMACH PROGRAMU "RAZEM BEZPIECZNIEJ"
Podmioty współuczestniczące
/ partnerzy
Policja, PSP, okoliczne gminy
Suma dofinansowania
100 000
Czas rozpoczęcia
01.01.2010
Czas zakończenia programu
31.12.2010
Metody i sposoby realizacji
programu
-
Zakres działania / zakres
przeciwdziałania
pomoc sąsiedzka