DT8875 - MEASURpoint Ethernet , izolacja +/-1400V

Komentarze

Transkrypt

DT8875 - MEASURpoint Ethernet , izolacja +/-1400V
DT8875 - MEASURpoint Ethernet , izolacja +/-1400V
Systemy pomiarowe do precyzyjnych pomiarów
napięcia lub temperatury (czujniki RTD lub
termopary), przetworniki 24-bit dla każdego kanału,
izolacja galwaniczna +/-1400V
Systemy pomiarowe do precyzyjnych pomiarów napięcia lub temperatury (czujniki RTD lub termopary), przetworniki 24-bit dla
każdego kanału, izolacja galwaniczna +/-1400V
●
Technologia ISO-Channel eliminuje pętle uziemienia i chroni integralność sygnału
●
Izolacja galwaniczna między kanałami +/-1400V
●
24-bitowy przetwornik analogowo-cyfrowy Delta Sigma dla każdego kanału
●
Częstotliwość próbkowania do 10Hz/kanał
●
od 8 do 40 kanałów analogowych
●
Do wyboru trzy 8-kanałowe moduły: do pomiaru napięć(aż do +/-600V), czujników termpoparowych oraz czujników RTD;
system może mieć do 5 modułów w dowolnej konfiguracji
●
8 wejść cyfrowych do 28VDC, izolacja galwaniczna
●
8 cyfrowych wyjść przekaźnikowych, +/[email protected], izolacja galwaniczna
●
Biblioteki programistyczne do platwormy .NET, sterowniki do LabVIEW, VEE, MATLAB, LabWindows/CVI
●
W koplecie aplikacja pomiarowa quickDAQ 2013
Moduły pomiarowe- system MeasurePoint DT8875 może być wyposażony w 1 do 5 modułów, każdy moduł ma 8 kanałów:
●
Moduł do pomiaru temperatury za pomocą termopar, obsługuje termopary typu B, E, J, K, N, R, S, i T; rozdzielczość do 0.0004
st.C
●
Moduł do pomiaru temperatury czujnikami RTD, obsługuje czujniki Pt100, Pt500, Pt1000 w wersjach 2-, 3- i 4-przewodowych,
rozdzielczość do 0.0002 st.C
●
Moduł do pomiaru napięcia obsługuje zakresy +/-10V, +/-100V, +/-600V
Pełny opis produktu
MEASUREpoint to ultra-dokładny system pomiarowy przeznaczony do pomiaru napięć lub temperatury. Do wyboru są 3 moduły:
moduł do pomiaru napięć, moduł do pomiaru temperatury czujnikami termoparowymi oraz moduł do pomiaru temperatury
czujnikami RTD. Wszystkie moduły są 8 kanałowe, każdy kanał wyposażono w osobny, 24-bitowy przetwornik
analogowo-cyfrowy.System może mieć 8, 16, 24, 32 lub 40 kanałów (od 1 do 5 modułów, przy zamówieniu można wybrać
dowolną kombinację modułów). W systemie MEASUREpoint zastosowano technologię ISO-Channel (izolacja +/-1400V)
eliminującą zakłócenia i pętlę uziemienia.
Modele
08.03.2017, godz. 23:33
https://www.elmark.com.pl/pl/sklep/dt/dt8875-measurpoint-ethernet-izolacja-1400v <`/td>
Symbol
Opis
DT8875-08
System pomiarowy z interfejsem Ethernet, wyposażony w jeden dowolnie wybrany 8-kanałowy
moduł pomiarowy
DT8875-16
System pomiarowy z interfejsem Ethernet, wyposażony w dwa dowolnie wybrane 8-kanałowe
moduły pomiarowe
DT8875-24
System pomiarowy z interfejsem Ethernet, wyposażony w trzy dowolnie wybrane 8-kanałowe
moduły pomiarowe
DT8875-32
System pomiarowy z interfejsem Ethernet, wyposażony w cztery dowolnie wybrane 8-kanałowe
moduły pomiarowe
DT8875-40
System pomiarowy z interfejsem Ethernet, wyposażony w pięć dowolnie wybranych 8-kanałowych
modułów pomiarowych
Akcesoria i dodatki
Symbol
Opis
STP37
Terminal śrubowy do podłączenie sygnałów DIO, wymagany kabel EP333
EP333
2 metrowy ekranowany kabel z 37-pinowymi złączami D-Sub
DT Car Adaptor 12V/24V
Zasilacz podłączany do gniazda zapalniczki w samochodzie
08.03.2017, godz. 23:33
https://www.elmark.com.pl/pl/sklep/dt/dt8875-measurpoint-ethernet-izolacja-1400v <`/td>

Podobne dokumenty