Ćwiczenia VIII Qt — Parsowanie XML

Komentarze

Transkrypt

Ćwiczenia VIII Qt — Parsowanie XML
Ćwiczenia VIII
Qt — Parsowanie XML
07 grudnia 2010
XML Rozszerzalny język znaczników — uniwersalny język formalny przeznaczony do
reprezentowania różnych danych w strukturalizowany sposób.
W naturalny sposób umożliwia zapis dokumentów o strukturze listowej i drzewiastej.
Parsowanie Analiza składniowa (parsowanie, ang. parsing) — w informatyce i lingwistyce proces analizy tekstu, w celu ustalenia jego struktury gramatycznej i zgodności z
gramatyką języka.
W naszym wąskim znaczeniu: wczytanie dokumentu (tekstu) do pamięci komputera
w sposób, który odzwierciedli jego strukturę.
Parsowanie XML w Qt Dostępne są co najmniej trzy sposoby:
• SAX — Simple API for XML
• QXmlStreamReader — znany w Javie jako StAX
• DOM — Document Object Model
Do parsowania XMLa w Qt może służyć także moduł QXml. Aby móc z niego skorzystać, należy dołączyć do pliku projektu parametr:
QT += xml
Udostępniony jest szereg klas pozwalających na wiele manipulacji plikami XML. Niektóre z nich to:
• QDomDocument
• QDomElement
• QDomNode
• QDomNodeList
W tym oraz tym pliku umieszczone są przykłady.
Zadania
1. Napisz program, który wyświetla drzewo XML z pliku podanego w parametrze uruchomieniowym, jego atrybuty i wartości. Każda z gałęzi drzewa ma mieć uwidocznione swoje odgałęzienia, zaś atrybuty i wartości należy podawać odpowiednio w
nawiasach kwadratowych “[]” i klamrowych “”.
2. Napisz program, który wczyta plik RSS podany jako parametr uruchomieniowy. Po
lewej stronie ma pojawić się lista tytułów artykułów znajdujących się w xmlu, po
prawej stronie w nagłówku umieść tytuł artykułu, a poniżej treść jego skrótu.
2