Dotyczy: przetargu ograniczonego na zakup i sukcesywną dostawę

Komentarze

Transkrypt

Dotyczy: przetargu ograniczonego na zakup i sukcesywną dostawę
Dotyczy: przetargu ograniczonego na zakup i sukcesywną dostawę materiałów szewnych.
Nr sprawy: 6/PN/2016.
Aby wziąć udział w ogłoszonym przez Państwa przetargu zwracamy się z pytaniem:
1. Czy zamawiający dopuści w Pakiecie nr I Siatki przepuklinowe:
Siatkę przepuklinową, częściowo wchłanialną, składającą się w 25 % z niewchłanialnego polipropylenu (PP)
włókna monofilament oraz w 75 % z wchłanialnego włókna monofilament z polilaktydu (PLLA), czas absorpcji
w ciągu dwóch lat, gramatura przed wchłonięciem 80 g/m2, gramatura po wchłonięciu 20 g/m2, grubość siatki
0,6 mm, grubość nici 0,12 mm, porowatość średnia 1059 μm, porowatość max. 2030 μm, wytrzymałość 7,74
N/mm, w rozmiarze:
 poz. nr 1- 6 x 11 cm (specyfikacja wymaga 12 x 8 cm lewa),
 poz. nr 2- 5 x 11 cm anatomicznie ukształtowana, bez otworu na powrózek (specyfikacja wymaga 12 x 8 cm
prawa) ?
W razie wyrażenia zgody prosimy o wydzielenie pozycji i utworzenie z nich odrębnego pakietu.
Odp: Zgodnie z SIWZ
2. Dotyczy Pakietu nr I Siatki przepuklinowe:
Prosimy o możliwość dostarczenia próbek niesterylnych.
Odp: W pakiecie I nie wymagamy próbek
Uzasadnienie.
Dopuszczenie naszych produktów umożliwi uczestnictwo w w/w przetargu, podniesie konkurencyjność
postępowania i pozwoli Państwu na wybór rzeczywiście najkorzystniejszej oferty.