pobierz stronę jako plik pdf - Urząd Statystyczny w Poznaniu

Komentarze

Transkrypt

pobierz stronę jako plik pdf - Urząd Statystyczny w Poznaniu
Urząd Statystyczny w Poznaniu
Projekt Kadry dla Gospodarki
Projekt Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu realizowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego
Lider: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Partner: Urząd Statystyczny w Poznaniu
Projekt objął studentów UEP ze szczególnym uwzględnieniem studentów rozpoczynających naukę na studiach
licencjackich i inżynierskich oraz studenci nowego kierunku „Gospodarka Turystyczna”
Projekt Okres realizacji: 01.09.2010 – 30.09.2015
10 czerwca 2015 r. na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu odbyła się na konferencja kończąca projekt
„Kadry dla Gospodarki”, realizowany przez Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu we współpracy z Urzędem
Statystycznym w Poznaniu. Projekt miał na celu zwiększenie atrakcyjności absolwentów Uniwersytetu
Ekonomicznego na dynamicznie zmieniającym się rynku pracy poprzez zwiększenie udziału pracodawców w
procesie kształcenia. W czasie trwania projektu studenci brali udział w wykładach otwartych, warsztatach
prowadzonych przez praktyków biznesu i specjalistów, stażach zawodowych w renomowanych przedsiębiorstwach
oraz warsztatach interpersonalnych, testach psychologicznych czy kursach e-learningowe. Ponadto wsparciem
objęto studentów pierwszego roku poprzez organizowane dodatkowych zajęć z przedmiotów „Matematyka – wstęp”
oraz „Fizyka – wstęp”. Ponadto ważnym i interesującym przedsięwzięciem projektu było otwarcie kierunku
gospodarka turystyczna, która znacząco wzbogaca obecnie zakres oferty edukacyjnej Uniwersytetu ekonomicznego
w Poznaniu.
W ramach projektu Urząd Statystyczny w Poznaniu przyjął łącznie 166 stażystów oraz przeprowadził 52 warsztaty
tematyczne, w których wzięło udział blisko 600 studentów.
Warsztaty dotyczyły następujących zagadnień:
●
„System Monitorowania Rozwoju STRATEG”,
●
„Bank Danych Lokalnych oraz wizualizacja danych w Portalu Geostatystycznym”,
●
” Graficzna prezentacja danych. Jak zrobić dobry wykres i jak rozpoznać wykres, który dobry nie jest?”,
●
„Liczby nie zawsze mówią same za siebie - praktyczne podejście do interpretacji i prezentacji danych”,
●
„Analityczny i tabelaryczny opis zjawisk społeczno-gospodarczych. Jak nie pisać tekstów analitycznych”,
●
„Robimy to co mierzymy, czy mierzymy to co robimy? Zasady konstruowania i doboru wskaźników monitorowania
rozwoju”,
●
„Analiza danych ankietowych z wykorzystaniem programu SAS”
●
„Analiza danych z programem SAS”
●
„Język SQL w programie SAS”
●
„Prognozowanie gospodarcze z programem SAS”
●
„Raportowanie w programie SAS Enterprise Guide z wykorzystaniem procedur języka 4GL” „Jak poprawnie
tłumaczyć teksty naukowo- techniczne na j. angielski”
W ciągu 5 lat w projekcie wzięło udział blisko 60 tysięcy osób.