Rejestracja przez KDPW S

Komentarze

Transkrypt

Rejestracja przez KDPW S
Raport bieżący nr 2/2007
Data sporządzenia: 22-01-2007
Temat: Rejestracja przez KDPW S.A. akcji MASTERS S.A. serii D
Treść raportu:
Zarząd MASTERS S. A., działając na podstawie z § 34 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra
Finansów z dnia 19 października 2005 r., informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 22 stycznia 2007 r.
otrzymał Komunikat Działu Operacyjnego Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia
22 stycznia 2007 r. informujący, że zgodnie z Uchwałą Nr 636/06 Zarządu KDPW S.A. z dnia 22
listopada 2006 r., w dniu 24 stycznia 2007 r. pod kodem PLELPO000016 w KDPW zostanie
zarejestrowanych 227.019.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D Spółki MASTERS S.A., o
wartości nominalnej 0,02 zł każda.
Wobec powyższego pod kodem PLELPO000016 zarejestrowanych będzie 340.528.500 akcji.
Rejestracja akcji nastąpi zgodnie ze stanami kont Praw do Akcji (PDA) oznaczonych kodem
PLELPO000057.