Rocznica Chrztu Polski - Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Tuchorzy

Komentarze

Transkrypt

Rocznica Chrztu Polski - Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Tuchorzy
Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Tuchorzy
Rocznica Chrztu Polski
Autor: Administrator
30.04.2016.
Zmieniony 30.04.2016.
Dnia 14 kwietnia 2016 r. dzieci i młodzież naszej szkoły uczcili 1050 Rocznicę Chrztu Polski. To piękna
uroczystość historyczno-religijna. Jakże to wielka łaska Boża i natchniona decyzja naszego pierwszego
władcy Księcia Mieszka I, która na Wielkanoc roku 966 zaowocowała przyjęciem tworzącego się narodu
i państwa Kościoła Chrystusowego. Trudno przecenić tamtą decyzję i wkład w nią Dobrawy. Zostaliśmy
włączeni w rodzinę narodów Europy Zachodniej związanej z katolicyzmem rzymskim. W obchodach tej
rocznicy nie chodzi tylko o historyczne wydarzenie, ale także o duchowe odnowienie każdego z nas.
Nasze uroczystości rozpoczęliśmy w kościele. Uczniowie zostali podzieleni na trzy grupy: nauczanie zintegrowane, klasy IV-VI oraz klasy
gimnazjalne. Przypomnieliśmy sobie czym jest chrzest święty i jakim jest dla nas wielkim darem. Nie zabrakło wspólnej modlitwy, śpiewu i podziękowania za to, że jesteśmy dziećmi Bożymi. Każda klasa złożyła przy pięknie wystrojonej chrzcielnicy symboliczną różę. Uczniowie dostali również foldery upamiętniające 1050-lecie Chrztu Polski. Dalsze zajęcia dotyczące tej rocznicy przebiegały w klasach z katechetą. Na zajęciach wspominali swój chrzest, oglądali przyniesione pamiątki, do zdjęć ze swojego chrztu zrobili ramki oraz wykonali szaty, które następnie ozdobili.
Następnego dnia - 15 kwietnia 2016 roku, w uroczystościach 105 Rocznicy Chrztu Polski, wzięli udział przedszkolacy z Tuchorzy, Starej Tuchorzy i Kiełpin. O godzinie 10:00 zgromadzili się w kościele, przy chrzcielnicy. Przypomnieli sobie jak przebiegł ich chrzest święty. Niektórzy przynieśli nawet swoje własne szaty z wypisanym imieniem i datą swojego chrztu świętego. Modlitwą, śpiewem i symboliczną różyczką podziękowali Panu Bogu za to, że są dziećmi Bożymi. Dalsze zajęcia odbywały się w szkole na sali gimnastycznej, gdzie zostali podzieleni na 6 grup. Każde z dzieci musiało odnaleźć swoje zdjęcie z uroczystości własnego chrztu świętego. Dalej odgadywali i układali hasło Jesteśmy dziećmi Bożymi. Dziękując Panu Bogu za swój chrzest ułożyli duże serce składające się z tylu elementów ile było dzieci w grupie, następnie na każdym z nich wypisali swoje imiona. W zabawach tych pomagały im panie dyrektorki, panie przedszkolanki i panie
z obsługi. Nie zabrakło muzyki i wspólnych śpiewów. Później przedszkolaki otrzymały foldery z symboliką chrztu świętego i naklejki. Na koniec pani wicedyrektor szkoły wręczyła dyplomy za udział i podziękowała za uczestnictwo w obchodach. Nowak Bogumiła
http://www.szkolatuchorza.pl
Kreator PDF
Utworzono 8 March, 2017, 23:08