Turbina PARKANEX 400 m3/h z filtrem

Komentarze

Transkrypt

Turbina PARKANEX 400 m3/h z filtrem
Turbina PARKANEX 400 m3/h z filtrem
Turbina wyposażona w termostat przeznaczona do wymuszania obiegu gorącego powietrza. Dystrybutor
załącza się, gdy temperatura powietrza przepływającego przez urządzenie osiągnie nastawioną wartość,
wyłączy się zaś, gdy temperatura będzie niższa niż zadana. Turbina może pracować także w trybie ciągłym.
Umożliwia przemieszczanie ciepłego powietrza na znaczne odległości poprzez system kanałów
prostokątnych lub przewodów okrągłych. Dzięki wytworzonemu ciśnienia możliwe jest rozprowadzenie
ciepłego powietrza do kilku pomieszczeń jednocześnie. Turbina przystosowana jest do nieprzerwanej pracy w
temperaturze od +20 do +150 *C. Istnieje możliwość podłączenia turbiny do automatycznego regulatora
obrotów.
Przeznaczenie:
Wentylator może być wykorzystywany zarówno do dostarczenia ciepłego powietrza pochodzącego z
kominka jak i w układzie klimatyzacyjnym do wyciągania nadmiaru ciepłego powietrza z klimatyzowanego
pomieszczenia. Wentylator może pracować przez długi okres czasu bez przerwy.
Wymagania bezpieczeństwa:
Instalacja wentylatora musi zostać przeprowadzona przez uprawnionego elektryka zgodnie z obowiązującymi
wymogami. Serwis i naprawę wentylatora przeprowadza się tylko i wyłącznie po uprzednim odłączeniu od sieci.
Przed włączeniem wentylatora do sieci należy upewnić się o braku jakichkolwiek uszkodzeń wirnika, obudowy, a
także braku w przepływowej części obudowy obcych przedmiotów. Przy stosowaniu wentylatora w
systemie DGP nie wolno:
- instalować wentylatora na materiale łatwopalnym,
- nakrywać wentylatora,
- wbudowywać wentylator w ścianę,
- umieszczać w czopuch kominka.
Instalacja i podłączenie wentylatora:
Po rozpakowaniu wentylatora należy sprawdzić:
- stan przewodów zasilających (stan izolacji),
- stan obudowy wentylatora (wgięcia, deformacje, wirnik nie może stykać się z obudową).
Wskazane powyżej czynności są zalecane w związku możliwymi uszkodzeniami podczas transportu. Jeżeli nie
ujawniono wskazanych uszkodzeń, można rozpocząć instalację wentylatora w miejscu przeznaczenia.
Powierzchnia przeznaczona dla instalacji wentylatora powinna być idealnie wypoziomowana. W celu
amortyzacji wibracji, wentylator należy zainstalować na podkładce z wełny mineralnej. Zainstalować system
przewodów powietrznych od wentylatora do pomieszczeń, które będą ogrzewane.
Wykorzystywać tylko metalowe izolowane przewody (kanały lub aluminiowe przewody izolowane). Dystrybutor
powinien mieć zapewniony dostęp powietrza. Urządzenie nie może być użytkowane w pomieszczeniach
zapylonych np. w warunkach budowy.
Zaleca się:
- instalować na króćcu wlotowym filtr powietrzny i zawór zwrotny (zawór zwrotny
zabezpiecza wentylator przed przegrzaniem się przy wyłączonym wentylatorze)
- stosować izolowane przewody rozprowadzające gorące powietrze.
- podłączać instalację elektryczną z uziemieniem.
Budowa wentylatora:
Wentylator składa się z korpusu, króćców wejściowego i wyjściowego (średnice wejściowa i
wyjściowa powinny odpowiadać średnicy instalowanego przewodu), regulatora temperatury (zakres regulacji
temperatury 0-90 *C), puszki dla podłączenia wentylatora do sieci jednofazowej. Kierunek przepływu powietrza
musi zgadzać się z kierunkiem wskazanym przez strzałkę na obudowie wentylatora. Instalację wentylatora
można dokonać w odległości nie mniejszej niż 1,5 m od źródła ciepła. Połączyć przewody powietrzne o
Dokument został pobrany ze strony www.galeriakominkow.pl
tel. +48 12 250-09-45
fax. +48 12 250-09-46
odpowiedniej średnicy do wentylatora i zamocować je za pomocą opasek zaciskowych.
Czyszczenie turbiny:
W celach usunięcia zanieczyszczeń wewnątrz wentylatora należy:
- odłączyć wentylator od sieci elektrycznej,
- poczekać na ochłodzenie wentylatora do temperatury około 25 C.
- odinstalować wentylator.
Rozkręcić obudowę wentylatora, tak żeby mieć swobodny dostęp do turbiny (wentylatora). Przetrzeć
wszystkie detale wilgotną ścierką, nasączoną niewielką ilością płynu czyszczącego, przy czym należy unikać
trafienia płynu na silnik elektryczny, termostat i instalację elektryczną. Następnie, kiedy wszystkie elementy
wyschną, można ponownie złoży obudowę, zainstalować wentylator na miejscu przeznaczenia i podłączyć do
sieci elektrycznej.
Gwarancja:
Producent gwarantuje właściwą pracę wentylatora dla okresu 24 miesięcy od dnia sprzedaży pod
warunkiem przestrzegania reguł transportu, przechowywania, instalacji i eksploatacji. W przypadku braku
stempla, o dacie sprzedaży, termin gwarancji liczy się od daty produkcji.
wydajność:
400 m3/h
pobór mocy:
108 W
natężenie:
0,81 A
zasilanie:
230 V
wymiary W x H x D:
430 x 245 x 210 mm
prędkość obrotowa:
1300 obr/min
średnice króćców:
125 mm
zakres regulacji:
0-90 *C
poziom hałasu:
42 dBA
waga:
6,7 kg
Dokument został pobrany ze strony www.galeriakominkow.pl
tel. +48 12 250-09-45
fax. +48 12 250-09-46
e-mail: [email protected]

Podobne dokumenty