Raport EBI 11-2012

Komentarze

Transkrypt

Raport EBI 11-2012
Raport EBI nr 11/2012
typ raportu
Raport bieżący
numer
11/2012
data dodania
2012-06-20 15:37:03
spółka
FORPOSTA S.A.
Wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji na rynku NewConnect oraz zakończenie notowania praw do
akcji Forposta S.A
Zarząd Forposta S.A. informuje, że na podstawie uchwały nr 578/2012 Zarządu GPW z dnia 20 czerwca 2012 r.
pierwszy dzień notowań 454.546 akcji zwykłych na okaziciela serii B spółki Forposta S.A. został wyznaczony na 22
czerwca 2012 r., pod warunkiem dokonania w dniu 22 czerwca 2012 r. rejestracji tych akcji przez KDPW. Dzień 21
czerwca 2012 r. został określony jako dzień ostatniego notowania na rynku NewConnect 454.546 praw do akcji serii B
o wartości nominalnej 0,10 zł każda. Akcje serii B będą notowane na rynku kierowanym zleceniami w systemie
notowań ciągłych pod nazwą skróconą "FORPOSTA" i oznaczeniem "FPO".
Jednocześnie Zarząd Forposta S.A. informuje, że otrzymał komunikat Działu Operacyjnego KDPW, że w dniu 22
czerwca 2012 r. nastąpi rejestracja 454.546 akcji zwykłych na okaziciela serii B spółki Forposta S.A.
Podstawa prawna: §3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO
Osoby reprezentujące spółkę:
Tomasz Kuśmierski - Prezes Zarządu