Ulubiony ci ˛ag

Komentarze

Transkrypt

Ulubiony ci ˛ag
Ulubiony ciag
˛
Zadanie:
Limit pamieci:
˛
Limit czasu:
ULU
67 MB
3s
Jasio, jak każdy matematyk, ma swój ulubiony ciag
˛ różnych liczb naturalnych. Nazwijmy ten ciag
˛ M. Jasiowi
bardzo sie˛ nudziło wiec
˛ wypisał w swoim grubym zeszycie ołówkiem N razy ciag
˛ M. Kiedy Jasia nie było
w domu, jego młodsza siostra wymazała mu z każdego z N ciagów
˛
pewna˛ liczbe˛ wyrazów tego ciagu,
˛
a
nastepnie
˛
zostawiła zeszyt na chodniku przed domem. Pewnego razu przechodzac
˛ tamtedy,
˛
znalazłeś zeszyt
Jasia. Czy potrafisz odtworzyć jego ulubiony ciag
˛ M?
W EJ ŚCIE
W 1. linii wejścia podana jest liczba N oznaczajaca
˛ liczbe˛ ciagów
˛
w zeszycie Jasia. W każdej z N nastep˛
nych linii znajduje sie˛ najpierw liczba K oznaczajaca
˛ długość i-tego ciagu,
˛
a nastepnie
˛
K różnych liczb
Ai1 , Ai2 , ..., AiK . W i-tym ciagu
˛ wszystkie liczby sa˛ różne.
W YJ ŚCIE
Twoim zadaniem jest skonstruowanie najkrótszego ciagu,
˛
który może być ulubionym ciagiem
˛
Jasia. Jeśli istnieje kilka takich ciagów,
˛
skonstruuj najmniejszy leksykograficznie. Jest gwarantowane, że można skonstruować
przynajmniej jeden taki ciag.
˛ W jednej linii należy wypisać wszystkie elementy skonstruowanego ciagu
˛ oddzielone od siebie pojedyncza˛ spacja.
˛
O GRANICZENIA
1 ¬ N ¬ 103 , 2 ¬ K ¬ 103 , 1 ¬ Aij ¬ 104
P RZYKŁAD
Wejście
Wyjście
3
2 2 1
4 1 3 7 5
4 6 3 4 7
2 1 6 3 4 7 5

Podobne dokumenty