maria kapczyńska

Komentarze

Transkrypt

maria kapczyńska
MARIA KAPCZYŃSKA
Jako tancerka klasy „S” od 1958 roku przez 7 lat reprezentowała Polskę
w kraju i za granicą. Wspólnie z partnerem Czesławem Sroką założyła Studencki
Klub Tańca Towarzyskiego w Akademii Wychowania Fizycznego. Wspólnie
wychowali pary mistrzowskie.
Pani Maria Kapczyńska ukończyła kurs dla nauczycieli tańca towarzyskiego
prowadzony przez prof. Mariana Wieczystego. Prowadziła wykłady na kursach
organizowanych dla przyszłych instruktorów tańca. Kursy te organizowane były
przez Ministerstwo Kultury i Sztuki.
Za zasługi otrzymała:
- Złoty Krzyż Zasługi,
- Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski,
- Złotą Odznakę Zasłużonego Działacza Kultury,
- Medal Komisji Edukacji Narodowej za zasługi umacniania łączności Polonii
z macierzą.
- Nagrodę Honorową Okręgu Mazowieckiego PTT