Przetarg na wynajem gara u - Spółdzielnia Mieszkaniowa w Słubicach

Komentarze

Transkrypt

Przetarg na wynajem gara u - Spółdzielnia Mieszkaniowa w Słubicach
Spółdzielnia Mieszkaniowa w Słubicach
Przetarg na wynajem garażu
Autor: Administrator
21.10.2010.
Spółdzielnia
Mieszkaniowa w Słubicach, ul. Kopernika 20A informuje, że w dniu 04.11.2010
r. o godz. 10.00 w siedzibie Spółdzielni odbędzie się przetarg nieograniczony w formie konkursu ofert dla
wszystkich
zainteresowanych wynajęciem garażu numer
2 o pow. 19,00 m2
na Osiedlu Słowiańskim w Słubicach.
Przetarg wygra osoba, która zaoferuje najwyższą cenę. Z
osobą tą w terminie 7 dni od dnia przetargu podpisana zostanie umowa najmu. Przed
podpisaniem tej umowy osoba, która wygrała przetarg zobowiązana jest wnieść
zabezpieczenie z tytułu zawarcia umowy najmu i związanych z nią rozliczeń
finansowych w wysokości 300,00 zł. Zabezpieczenie nie podlega oprocentowaniu.
Zwrot wniesionego zabezpieczenia nastąpi po zakończeniu umowy najmu. Warunkiem
przystąpienia do przetargu jest posiadanie pojazdu mechanicznego i złożenie w
dniu przetargu do godz. 9.00 w zamkniętej kopercie z napisem” Garaż” stosownego
wniosku, który jest do pobrania w sekretariacie Spółdzielni. Spółdzielnia
zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.
Powyższy garaż można oglądać, po uzgodnieniu telefonicznym tel. 095 758 31 07.
http://www.smslubice.pl
Kreator PDF
Utworzono 8 March, 2017, 23:25