Prezydenckie projekty ustaw antykorupcyjnych

Komentarze

Transkrypt

Prezydenckie projekty ustaw antykorupcyjnych
Centralne Biuro Antykorupcyjne
Źródło:
http://cba.gov.pl/pl/newsy-serwisu-antykorup/826,Prezydenckie-projekty-ustaw-antykorupcyjnych.html
Wygenerowano: Czwartek, 9 marca 2017, 00:28
Prezydenckie projekty ustaw antykorupcyjnych
Na konferencji prasowej zwołanej w dniu 3 marca 2011 roku w oficjalnej
rezydencji Los Pinos, prezydent Meksyku Felipe Calderón poinformował o
inicjatywie mającej wzmocnić krajowe ustawodawstwo antykorupcyjne.
W wydanym komunikacie prasowym podano, iż powyższa inicjatywa jest kolejnym dowodem
determinacji prezydenta w zwalczaniu korupcji, natomiast proponowane rozwiązania prawne
mają między innymi uprościć procedury przewidziane do składania obywatelskich doniesień oraz
propagować społeczną partycypację w zwalczaniu korupcyjnych patologii.
Prezydencka inicjatywa nie uszła uwadze lokalnej prasy, która bardziej szczegółowo ją
relacjonuje. Projekty 2 ustaw, które złożył prezydent idą dwutorowo: z jednej strony proponują
zaostrzenie sankcji za korupcyjną działalność, z drugiej stwarzają bardziej przyjazne środowisko
dla demaskatorów.
Jak podaje "Latin American Herald Tribune", prezydencki projekt przewiduje, iż osoba fizyczna lub
prawna, za bezprawne wpływanie na wynik przetargu, może zostać ukarana grzywną w
wysokości do 30 procent wartości kontraktu oraz wykluczeniem z możliwości ubiegania się o
zamówienia publiczne na okres do 8 lat. Powyższe rozwiązanie ma stanowić zerwanie z
dotychczasową tradycją łagodnego traktowania przedsiębiorców przyłapanych na korumpowaniu
urzędników i ustawianiu przetargów.
Rebecca Conan na łamach "Mexico Weekly" uzupełnia, że w zamian za współpracę z wymiarem
sprawiedliwości, urzędnicy winni łapownictwa będą mogli liczyć na zmniejszenie wymiaru
grzywny nawet o 50 procent. Ponadto, za sprawą gwarancji zachowania anonimowości, pod
ochronę wzięci zostaną demaskatorzy oraz ustanowiony zostanie system zachęt finansowych w
zamian za zgłaszanie przypadków korupcji.
Źródła:
http://www.presidencia.gob.mx/
http://laht.com/article.asp?ArticleId=388519&CategoryId=14091
http://mexicoweekly.com.mx/en/headlines-footer-links-34/2715-calderon-goes-after-corrupt-offici
als.html
Opublikowano 9.03.2011 na www.antykorupcja.edu.pl
oprac. Wydział Komunikacji Społecznej GSz CBA

Podobne dokumenty