Diagram doboru dla kratek KSH/Ø, KSV/Ø do

Komentarze

Transkrypt

Diagram doboru dla kratek KSH/Ø, KSV/Ø do
Kratki wentylacyjne - dane techniczne
Kratki wentylacyjne - dane techniczne
Diagram doboru dla kratek KSH/Ø, KSV/Ø
do przewodów wentylacyjnych o przekroju kołowym
Instrukcja korzystania z diagramu doboru dla kratek KSH/Ø, KSV/Ø
Zależność straty ciśnienia (∆p), prędkości maksymalnej strumienia (Vef), zasięgu strumienia o prędkości V=0,25 m/s (L0,25), oraz poziomu mocy
akustycznej (LWA) od strumienia objętości powietrza (Q).
Zasięg L0,25 oznacza odległość, przy której prędkość powietrza nie przekracza 0,25 m/s. Prędkość Vef oznacza maksymalną prędkość wypływu powietrza
z kratki mierzoną przy wylocie.
Wykres dotyczy kratek z całkowicie otwartą przepustnicą typ SK.
0,5
124816
Vef [m/s]
57,3 9 10,5 12,514,5 16,5 19 21 23
5000
75
125
225
1225
1025
825
1000
1225
1025
825
625
525
425
1225
1025
825
625
525
425
625
525
425
325
325
5000
1225
1025
825
5000
100
125
225
1225
1025
825
325
1000
1000
1225
1025
825
2560
Aef [cm²]
225
75
625
525
425
625
525
425
1280
35 LWA [dB(A)]
325
225
57,3 9 10,5 12,514,5 16,5 19 21 23
L 0,25 [m]
225
325
0,5
124816
Vef [m/s]
125
50 LWA [dB(A)]
320
30 LWA [dB(A)]
100
225
100
Q [m³/h]
Aef [cm²]
160
50
625
525
425
625
525
425
325
625
525
425
325
1000
2560
225
325
225
Aef [cm²]
1280
35 LWA [dB(A)]
125
125
Aef [cm²]
225
325
425
525
625
825
1025
1225
225
325
425
525
625
825
1025
225
325
425
525
625
825
1025
40
H (mm)
zalecana śr. przewodu (mm)
640
320
30 LWA [dB(A)]
100
Q [m³/h]
160
50
204080
∆p [Pa]
0,1 1 10
1001000
L (mm)
50 LWA [dB(A)]
40 LWA [dB(A)]
204080
Zakres produkcji:
L 0,25 [m]
5000
1225
1025
825
325
640
40 LWA [dB(A)]
125
1225
1025
825
325
∆p [Pa]
0,1 1 10
1001000
Przykład (kolory zgodne z liniami):
• zadany strumień objętości powietrza Q = 320 m³/h
• zasięg L0,25 = 9 m
75
150-400
Odczyt z diagramu:
• wybór kratki: 125x625 lub 225x425
•Aef = 850 cm²
125
300-900
160
500-1200
225
600-2400
325
900-2400
STYCZEŃ 2017
• strata ciśnienia: 9,5 Pa
• prędkość efektywna na wylocie: 1,8 m/s
STYCZEŃ 2017
41

Podobne dokumenty