Bibliografia 1. Cockburn Alistair: Jak pisać efektywne - BK-S

Komentarze

Transkrypt

Bibliografia 1. Cockburn Alistair: Jak pisać efektywne - BK-S
Bibliografia
1. Cockburn Alistair: Jak pisać efektywne przypadki uŜycia, WNT Warszawa
2004
2. Jaszkiewicz Andrzej: InŜynieria oprogramowania. Helion, Gliwice 1997
3. Stallings William: Organizacja i architektura systemu komputerowego:
projektowanie systemu a jego wydajność. WNT Warszawa 2000
4. Szyjewski Zdzisław: Zarządzanie projektami informatycznymi. Warszawa:
"Placet", 2001
5. Phillips Joseph: Zarządzanie projektami IT. Helion, Gliwice 2005
6. Szejko Stanisława: Metody wytwarzania oprogramowania, MIKOM, Warszawa
2002