Światowy Dzień bez Tytoniu 2015 - PSSE Busko

Komentarze

Transkrypt

Światowy Dzień bez Tytoniu 2015 - PSSE Busko
Światowy Dzień bez Tytoniu 2015
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Busku – Zdroju informuje, że tematem tegorocznego
Światowego
Dnia
bez
Tytoniu,
obchodzonego
31
maja
2015
roku,
jest
„Stop nielegalnemu obrotowi wyrobami tytoniowymi”
Każdego roku w dniu 31 maja, Światowa Organziacja Zdrowia
(WHO) wraz z organizacjami partnerskimi organizuje obchody
Światowego Dnia bez Tytoniu zwracając szczególną uwagę na
zagrożenia zdrowotne związane z używaniem tytoniu oraz
zachęcając do prowdzenia działań mających na celu jego
ograniczenie.
Ostatecznym celem Światowego Dnia bez Tytoniu jest
przyczynienie się do ochrony obecnych i przyszłych pokoleń przed
niszczącymi skutkami zdrowotnymi spowodowanymi paleniem
tytoniu, ale też konsekwencjami społecznymi, środowiskowymi
i ekonomicznymi wynikającymi z używania tytoniu i narażenia na
dym tytoniowy.
Zmniejszenie narażenia na dym tytoniowy wciąż jest
najważniejszym działaniem dla zmniejszenia zachorowań i zgonów
na nowotwory złośliwe.
Szacunki epidemiologiczne wskazują, że w Polsce 50% przedwczesnych (w wieku 35-69 lat) zgonów
nowotworowych u mężczyzn i 20% u kobiet jest spowodowanych paleniem tytoniu. U mężczyzn odsetek
ten w ostatnich latach spada, u kobiet rośnie. Obecnie pali tytoń około 8 mln dorosłych Polaków (28%
mężczyzn i 19% kobiet).
Tegoroczne obchody Światowego Dnia bez Tytoniu mają na celu podniesienie świadomości dotyczącej
szkodliwego wpływu nielegalnego obrotu tytoniem na zdrowie publiczne.
Ze względu na zwiększającą się dostępność i niskie ceny produktów z przemytu, szczególnie zagrożona
jest młodzież oraz grupy ludzi o niskich dochodach. Z badań GATS (2009 – 2010) wynika, że w Polsce
8,5% osób palących codziennie, pali papierosy pochodzące z nielegalnego źródła.
Biorąc pod uwagę dostępność ekonomiczną wyrobów tytoniowych, ograniczenie dostępności tanich
papierosów pochodzących z nielegalnych źródeł, ma ogromne znaczenie dla zdrowia publicznego.
Wyeliminowanie lub ograniczenie nielegalnego handlu będzie powodowało zmniejszenie liczby osób
palących papierosy, a co za tym idzie – zmniejszy liczbę zachorowań na choroby odtytoniowe oraz
ograniczy liczbę zgonów.
Istotnym elementem profilaktyki antytytoniowej prowadzonej przez Powiatową Stację Sanitarno –
Epidemiologiczną w Busku – Zdroju są populacyjne działania informacyjno – edukacyjne.
W związku z tym dnia 7 czerwca 2015r., podczas XIII Festiwalu Kultury Dziecięcej w Pacanowie,
zorganizowane zostanie stoisko informacyjno – edukacyjnego PSSE Busko – Zdrój.
Na stoisku wykonywany będzie bezpłatny pomiar tlenku węgla w wydychanym powietrzu, proponowana
będzie „słodka alternatywa” dla papierosa w myśl hasła „Landrynka zamiast dymka” oraz dostępne będą
różnorodne materiały informacyjno – edukacyjne.