Wyjazdowe posiedzenie Regionalnej Rady Ochrony Przyrody w

Komentarze

Transkrypt

Wyjazdowe posiedzenie Regionalnej Rady Ochrony Przyrody w
Wyjazdowe posiedzenie Regionalnej Rady Ochrony Przyrody w Poznaniu
2016-09-23
Część szkoleniową spotkania otworzyli Jolanta Ratajczak, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w
Poznaniu oraz Sławomir Kmiecik, Zastępca Dyrektora ds. Gospodarki Leśnej Regionalnej Dyrekcji Lasów
Państwowych w Pile. Następnie Adam Standio, Nadleśniczy Nadleśnictwa Zdrojowa Góra, zaprezentował
temat Małej retencji w Nadleśnictwie Zdrojowa Góra w latach 2003-2015.
Głównym punktem spotkania była dyskusja i zaopiniowanie projektów zarządzeń Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu w sprawie ustanowienia
planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 Dolina Mogielnicy, Nadnoteckie Łęgi oraz Poligon w Okonku.
Po zakończonych obradach odbyła się część terenowa, w trakcie której uczestnicy na terenie rezerwatu przyrody Kuźnik oceniali efekty przeprowadzonych prac w
ramach małej retencji. Tę część spotkania zakończyła wizyta w rezerwacie przyrody Nietoperze w Starym Browarze.
Galeria zdjęć