Kl 1/0 Jw 2/0 Db.s 2/0 Buk zwyczajny So 2/0 Olcha czarna Ol 1/1 So

Komentarze

Transkrypt

Kl 1/0 Jw 2/0 Db.s 2/0 Buk zwyczajny So 2/0 Olcha czarna Ol 1/1 So
Cennik na materiał odnowieniowy, zalesieniowy i zadrzewieniowy
w Nadleśnictwie Dynów
(ważny od 05.02.2014 r. do 31.12.2014 r.).
Gatunek
Symbol
Klasa
produkcyjny ¹ jakości ²
Bk 2/0
Buk zwyczajny
(Fagus sylvatica)
Bk 3/0
Bk 4/0
Dąb szypułkowy
Db.s 1/0
(Quercus robur)
Db.s 2/0
Klon jawor
(Acer pseudoplatanus)
Olcha czarna
(Alnus glutinosa)
Jw 2/0
Ol 1/0
Ol 1/1
So 1/0
Sosna zwyczajna
(Pinus sylvestris)
So 2/0
So 1/1
Czereśnia ptasia
(Prunus avium)
Grab pospolity
(Carpinus betulus)
Klon pospolity
(Acer platanoides)
Lipa drobnolistna
(Tilia cordata)
Modrzew europejski
(Larix deciduea)
Jodła pospolita
(Abies alba)
Czr 1/0
Gb 1/0
Kl 1/0
Lp 1/0
Md 1/0
Md 2/0
Jd 3/0
Jd 5/0
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
Cena brutto ³
zł/tszt
Cena netto
zł/tszt
detaliczna
463,45
443,30
494,50
473,00
506,00
484,00
299,00
286,00
627,90
600,60
437,00
418,00
403,65
386,10
957,60
930,24
431,55
419,22
367,50
357,00
605,85
588,54
632,50
605,00
1757,20
1680,80
402,50
385,00
462,30
442,20
542,80
519,20
750,95
718,30
402,50
385,00
437,00
418,00
hurtowa ⁴ detaliczna
443,30
403,00
473,00
430,00
484,00
440,00
286,00
260,00
600,60
546,00
418,00
380,00
386,10
351,00
930,24
912,00
419,22
411,00
357,00
350,00
588,54
577,00
605,00
550,00
1680,80
1528,00
385,00
350,00
442,20
402,00
519,20
472,00
718,30
653,00
385,00
350,00
418,00
380,00
hurtowa ⁴
500,53
478,76
534,06
510,84
546,48
522,72
322,92
308,88
678,13
648,65
471,96
451,44
435,94
416,99
1034,21
1004,66
466,07
452,76
396,90
385,56
654,32
635,62
683,10
653,40
1897,78
1815,26
434,70
415,80
499,28
477,58
586,22
560,74
811,03
775,76
434,70
415,80
471,96
451,44
478,76
435,24
510,84
464,40
522,72
475,20
308,88
280,80
648,65
589,68
451,44
410,40
416,99
379,08
1004,66
984,96
452,76
443,88
385,56
378,00
635,62
623,16
653,40
594,00
1815,26
1650,24
415,80
378,00
477,58
434,16
560,74
509,76
775,76
705,24
415,80
378,00
451,44
410,40
¹ W kodzie symbolu produkcyjnego zapisany jest min. wiek sadzonki np.: Bk 2/0 - dwuletnia sadzonka buka
² Zaklasyfikowanie sadzonek do odpowiedniej klasy (I -sadzonki spełniające wym. jakośc. lub II -sadz. nie spełnające wym. jakoś.)
następuje wg Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 lutego 2004 r. (Dz.U.z 2004 r.,Nr 31,poz.272).
³ Cena netto plus 8% podatek VAT .
⁴ Cena hurtowa stosowana jest przy jednorazowym zakupie powyżej 1000 szt. wszystkich sadzonek.
Oryginał zatwierdził:
Nadleśniczy
mgr inż. Adam Pilch