Pismo do szkół - Zespół Szkół Ekonomiczno

Komentarze

Transkrypt

Pismo do szkół - Zespół Szkół Ekonomiczno
ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO–ADMINISTRACYJNYCH
UL. Gajowa 98, 85-717 Bydgoszcz
tel./fax: (52) 342 42 91 tel.: (52) 342 39 40
Bydgoszcz 16.04.2013 r.
Dyrektor Szkoły
Opiekun Samorządu Uczniowskiego
Pedagog
Szanowni Państwo,
Rada Samorządu Uczniowskiego Zespołu Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych w Bydgoszczy
serdecznie zaprasza trzyosobowe drużyny złożone z przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego wraz
z opiekunem na
II Forum Samorządów Uczniowskich
„DZIEŃ BEZPIECZEŃSTWA.
Mówimy ‘NIE!’ przemocy psychicznej i fizycznej”
realizowane w ramach Bydgoskiego Grantu Oświatowego, które odbędzie się 28 maja 2013 r.
o godz. 10.00 w auli Zespołu Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych w Bydgoszczy przy ul. Gajowej 98.
Konferencja przeznaczona jest dla przedstawicieli SU bydgoskich szkół ponadgimnazjalnych oraz
uczniów ostatnich klas gimnazjów.
Zaproszone do organizacji „Dnia Bezpieczeństwa” instytucje będą prowadzić wykłady, prezentacje oraz
szkolenia w zakresie szeroko pojętej samoobrony. Wygłoszone zostaną prelekcje m.in. nt. rodzajów zagrożeń,
dostosowania metod samoobrony do konkretnego rodzaju przemocy (psychicznej, fizycznej itp.), a także pokazy
i szkolenia z zakresu technik samoobrony. W części teoretycznej spotkania pracownicy Poradni PsychologicznoPedagogicznej przybliżą problem przemocy psychicznej oraz sposoby jej zapobiegania i przedstawią organizacje
niosące pomoc ofiarom. Przedstawiciele Straży Miejskiej omówią aspekt prawny dot. stosowania przemocy:
przepisy regulujące, co to jest przemoc, jakie są możliwości jej przeciwdziałania oraz prawo ofiary do pomocy
oferowanej przez organy do tego powołane. W części praktycznej przedstawiciele szkół walki wręcz pokażą,
w jaki sposób umiejętności nabyte podczas treningów można wykorzystać w sytuacji bezpośredniego zagrożenia.
Uczestnicy wezmą udział w lekcji pokazowej, podczas której zostaną zaznajomieni z podstawami krav magi,
systemu samoobrony i walki wręcz. Za zgodą prelegentów spotkanie zostanie nagrane kamerą cyfrową,
powielone na płyty DVD i dostarczone do szkół, jako materiał dydaktyczny do wykorzystania na lekcjach.
Konferencja wpisuje się w program profilaktyki każdej szkoły, poruszając zagadnienia przeciwdziałania
szeroko pojętej przemocy oraz w program wychowawczy ucząc młodzież rozwiązywania problemu przemocy
i wdrażając do idei samorządności uczniowskiej.
Każda drużyna uczestnicząca w Forum zobowiązana jest do przygotowania pracy konkursowej: plakatu
kampanii przeciwdziałania przemocy.
Zgłoszenia prosimy przesyłać do 20 maja 2013 r. pocztą lub mailem wg załączonego formularza.
Z poważaniem
Organizatorzy