Wykaz obejmujący nieruchomość zabudowaną, położoną przy ul

Komentarze

Transkrypt

Wykaz obejmujący nieruchomość zabudowaną, położoną przy ul
WYKAZ
Olsztyn, dnia 28 czerwca .2011r
Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r Nr 102 poz. 651 ze zm ) p o d a j ę
do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj.01 lipca 2011r
do dnia 22 lipca 2011r wykaz obejmujący nieruchomość zabudowaną,
przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
Lp.
położenie
_________
numer
działki
1.
obręb 65
ul.
Knosały 7c
---------------49
pow.
w m2
numer Księgi
Wieczystej
przeznaczenie nieruchomości
OL1O/00110478/8
usługi hotelarsko-gastronomiczne,
oświata, zdrowie, rekreacja i sport,
kultura i rozrywka
forma przekazania
A. cena
nieruchomości
B. cena gruntu
C. cena budynku
sprzedaż nieruchomości w
trybie przetargu ustnego
nieograniczonego
A. 4 320 000 zł,
B. 1 320 000 zł,
C. 3 000 000 zł,
2892
Uwaga!
Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2010r Nr 102 poz. 651 ze zm ) winny złożyć wnioski w terminie 6 tygodni od daty podania
niniejszego wykazu do publicznej wiadomości. Sprzedaż budynków wraz ze sprzedażą gruntu jest zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust.
1 pkt. 10 oraz art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz. U z 2004r nr 54, poz. 535 ze zm) .
Wykaz znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej, prowadzonym przez Urząd Miasta Olsztyn,a pod adresem www.bip.olsztyn.eu