badanie wyników biologia klasa i

Komentarze

Transkrypt

badanie wyników biologia klasa i
Zadania dla I klasy gimnazjum
BIOLOGIA
Część I – zadania zamknięte (0-1)
1. Najmniejszą jednostką budującą organizm, która może samodzielnie żyć jest
a. narząd
b. tkanka
c. organella
d. komórka
2. Zaznacz nazwę procesu, który zachodzi w mitochondriach
a. synteza białek
b. magazynowanie wody
c. oddychanie wewnątrzkomórkowe
d. fotosynteza
3. Proces fotosyntezy polega na
a. rozłożeniu glukozy i uwolnieniu z niej energii
b. syntezie glukozy z dwutlenku węgla i wody przy udziale tlenu
c. przekształceniu glukozy w inne związki organiczne
d. wytworzeniu glukozy z dwutlenku węgla i wody przy udziale światła
4. Zaznacz opisy charakterystyczne dla komórek roślinnej i grzyba:
a. obecność mitochondriów
b. brak chloroplastów
c. występowanie wielu małych wodniczek
d. obecność ściany komórkowej
5. Systematyka to nauka, która zajmuje się
a. budową zewnętrzną organizmów
b. opisywaniem i klasyfikowaniem organizmów
c. analizowaniem składu chemicznego organizmu
d. budową wewnętrzną organizmów
6. Komórki niektórych grzybów są nazywane komórczakami. Komórczak to:
a. komórka bezjądrowa
b. komórka dwujądrowa
c. komórka jednojądrowa
d. komórka wielojądrowa
7. Organizmy samożywne nazywamy:
a. saprofitami
b. autotrofami
1
c. heterotrofami
d. pasożytami
8. Do organizmów samożywnych należą:
a. grzyby i bakterie
b. organizmy same zdobywające pokarm
c. zwierzęta
d. rośliny zielone
9. Zaznacz zestaw zawierający tylko nazwy zwierząt roślinożernych:
a. żyrafa, sowa, koń, żaba
b. krowa, koń, jeleń, antylopa
c. stonka, sowa, orzeł, krokodyl
d. komar, żaba, bocian, sowa
10. Proces oddychania beztlenowego nazywamy:
a. fragmentacją
b. fermentacją
c. pączkowaniem
d. fotosyntezą
11. Do chorób wirusowych zaliczamy:
a. grypę, malarię, AIDS
b. anginę, różyczkę, odrę
c. żółtaczkę, ospę wietrzną, grypę
d. czerwonkę, anginę, grypę
12. Hubiak pospolity pod względem odżywiania jest
a. samożywny
b. pasożytem
c. drapieżnikiem
d. saprofagiem
13. Porosty to organizmy najbardziej wrażliwe na obecność w powietrzu
a. dwutlenku siarki
b. dwutlenku węgla
c. tlenu
d. pary wodnej
14. Pod pojęciem symbiozy rozumiemy
a. zależność opartą na obopólnych korzyściach organizmów należących do różnych
gatunków
b. zależność, w której tylko jeden organizm odnosi korzyści
2
c. współżycie polegające na odnoszeniu szkód przez jeden organizm
d. pasożytnictwo
15. Zaznacz prawidłowe zakończenie zdania
Antybiotyki są bakteriobójczymi substancjami wytwarzanymi przez grzyby. Penicylinę
uzyskuje się z
a. pieczarki
b. pędzlaka
c. pleśniaka
d. purchawki
16. Mucha tse-tse bierze udział w przenoszeniu pierwotniaka, który wywołuje
a. malarię
b. śpiączkę afrykańską
c. zapalenie opon mózgowych
d. boreliozę
17. Mikoryza to
a. współżycie zwierząt oparte na obustronnych korzyściach
b. współżycie grzyba i drzewa oparte na obustronnych korzyściach
c. pasożytnictwo
d. współżycie drzewa i zwierzęcia oparte na obustronnych korzyściach
20. Proces zachodzący w chloroplastach to
a. fotosynteza
b. biosynteza białek
c. oddychanie komórkowe
d. synteza DNA
21. Oddychanie wewnątrzkomórkowe polega na
a. rozłożeniu glukozy i uwolnieniu energii
b. wytworzeniu glukozy z dwutlenku węgla i wody przy udziale światła
c. przekształceniu glukozy w inne związki organiczne z wykorzystaniem energii
d. wytworzeniu glukozy z dwutlenku węgla i wody i bez udziału światła
22. Pokoleniem dominującym u mszaków jest
a. gametofit
b. sporofit
c. gametofit i sporofit
3
d. splątek
23. Salwinia pływająca to gatunek zaliczany do
a. mszaków
b. paprotników
c. widłaków
d. skrzypów
24. Transport wody i soli mineralnych umożliwia tkanka
a. wzmacniająca
b. okrywająca
c. przewodząca
d. twórcza
25. Zaznacz nazwę tkanki, której dotyczy poniższy opis
Transportuje substancje odżywcze wytworzone w procesie fotosyntezy
a. drewno
b. miazga
c. łyko
d. skórka
26. Kwiat roślin okrytonasiennych składa się z
a. działek kielicha
b. okwiatu, pręcików, słupka
c. okwiatu, płatków korony, działek kielicha
d. owocni, zarodnia
27. Rozpoznaj i zaznacz prawidłowe zakończenie zdania
Podstawowe rodzaje tkanek zwierzęcych to
a. miękiszowa, okrywająca i wzmacniająca
b. nabłonkowa, krew, kostna
c. nabłonkowa, krew, twórcza
d. okrywająca, kostna, krew
28. Tkanka ta wchodzi w skład ścian narządów wewnętrznych. Zbudowana jest z
komórek o wrzecionowatym kształcie. Pracuje wolno i niezależnie od naszej woli. Opis
dotyczy tkanki
a. łącznej
b. mięśniowej gładkiej
c. nabłonkowej
d. mięśniowej szkieletowej
29. Tkanka, która odpowiada za transport tlenu i substancji odżywczych w organizmie to
4
a. krew
b. tkanka nabłonkowa
c. tkanka mięśniowa
d. tkanka kostna
30. Przykładem tkanki łącznej jest
a. chrząstka
b. nabłonek
c. mięsień serca
d. mięsień szkieletowy
5