Zgłaszam dekorację w kategorii:

Komentarze

Transkrypt

Zgłaszam dekorację w kategorii:
Formularz zgłoszeniowy w konkursie „Rozświetl miasto na święta”
Imię i nazwisko
Nazwa
instytucji/sklepu
(jeżeli dotyczy)
Nr telefonu
Adres e-mail
Zgłaszam dekorację w kategorii:
 dekoracja domu jednorodzinnego wolnostojącego
 dekoracja balkonu w budynku wielorodzinnym
 dekoracja budynku użyteczności publicznej
 dekoracja witryny sklepowej
Adres:
………………………………………………………………………………………………………………………………………
Załącznik – zdjęcie/a dekoracji zgłaszanej w konkursie