Wstępny plan konferencji „Nano-Biotechnologia PL - CEPT-IPPT

Komentarze

Transkrypt

Wstępny plan konferencji „Nano-Biotechnologia PL - CEPT-IPPT
Wstępny plan konferencji „Nano-Biotechnologia PL 2012”
17 września, poniedziałek
800 – 1010 Rejestracja uczestników
•
•
•
•
•
•
Sesja I
o 1000 – 1010
o 1010 – 1030
Przywitanie
Wprowadzenie do nanomedycyny i nanobiotechnologii
W. Łojkowski
30
00
o 10 – 11
Present trends in nanomedicine
Mark Morrison, Institute of Nanotechnology, Glasgow, UK
00
00
o 11 – 12
Wystąpienia przedstawicieli firm i referaty naukowe
00
20
12 – 12
Przerwa na kawę i postery
Sesja II
o 1220 – 1500 Wystąpienia przedstawicieli firm i referaty naukowe
1500 – 1600
Przerwa na lunch oraz sesja posterowa
Sesja III
o 1600 – 1700 Prezentacja projektów i możliwości badawczych Centrum BioNano Materiałów CePT
00
17 – 1900
Koktajl i sesja posterowa
Przez cały dzień otwarty będzie punkt konsultacyjny projektu NanoForCE
18 września, wtorek
wstęp wolny, tylko dla osób zarejestrowanych na WWW.
„NanoForCE – InfoDay”
• 900 – 1100
o Wyjaśnienie celów projektu NanoForCE
•
•
o Zagadnienia regulacji rynku nanomateriałów
o Inwestowanie w nanotechnologie
00
11 – 1130
Przerwa na kawę
30
00
11 – 17
Spotkania brokerskie
Jarosław Piekarski Krajowy Punkt Kontaktowy
Wersja z 8 maja 2012
Strona 1