30 stycznia 2017 r. Zarząd mBanku Hipotecznego S.A. przekazuje

Komentarze

Transkrypt

30 stycznia 2017 r. Zarząd mBanku Hipotecznego S.A. przekazuje
30 stycznia 2017 r.
Zarząd mBanku Hipotecznego S.A. przekazuje do publicznej wiadomości informacje o wysokości stopy
procentowej i wysokości płatności od hipotecznych listów zastawnych Serii HPE16 dla pierwszego okresu
odsetkowego.
Stopa Oprocentowania (Stała Stopa Procentowa) dla hipotecznych listów zastawnych Serii HPE16 dla
pierwszego okresu odsetkowego wynosi 0,940 % w skali roku i naliczana jest od dnia 1 lutego 2017 r.
Dzień Płatności Odsetek za pierwszy okres odsetkowy przypada w dniu 1 lutego 2018 r. Kwota odsetek od
jednego hipotecznego listu zastawnego serii HPE16 wynosi 940,00 EUR
Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych nadał hipotecznym listom zastawnym Serii HPE16 kod ISIN –
PLRHNHP00565.
Tabela odsetkowa dla pierwszego okresu odsetkowego hipotecznych listów zastawnych Serii HPE16 stanowi
załącznik do niniejszej informacji odsetkowej.