Wynajem sal w płońskiej hali sportowej - cd.

Komentarze

Transkrypt

Wynajem sal w płońskiej hali sportowej - cd.
Płońszczak - Gazeta lokalna - Płońsk, Raciąż, Baboszewo, Czerwińsk, Dzierzążnia, Joniec, Naruszewo
Wynajem sal w płońskiej hali sportowej - cd.
Radni pytali, dyrektor odpowiadałDlaczego nie ogłoszono przetargu na jeden z czterech lokali w Miejskim
Centrum Sportu i Rekreacji w Płońsku? I skąd dyrektor wiedział, że w przetargu nie pojawiłaby się
atrakcyjniejsza finansowo oferta wynajmu lokalu? Podczas czwartkowej sesji rady miasta Płońska, 7
lutego radni zadawali tego typu pytania dyrektorowi MCSiR, Waldemarowi Kunickiemu. Fakt, że dyrektor
wynajął lokal bez przetargu nie spodobał się rÃłwnież niektÃłrym radnym z rządzącej koalicji.MCSiR
wynajmuje cztery lokale w płońskiej hali, funkcjonują w nich: salon fryzjerski, siłownia, barek oraz do
niedawna sala fitnes. Jak już informowaliśmy, dyrektor Waldemar Kunicki tłumacząc się zaleceniami
pokontrolnymi, wypowiedział najemcom umowy bezterminowe, w przypadku sali fitnes nie przedłużył
okresowych umÃłw trzem instruktorom, czwartemu umowę wypowiedział. Dyrektor zapowiedział rÃłwnież
zorganizowanie przetargÃłw na wynajem: ustnego na barek, prowadzony obecnie przez restaurację
Kaprys, pisemnych na siłownię i salon fryzjerski z utrzymaniem dotychczasowych funkcji.
Dotychczasowa sala fitnes została wynajęta przez dyrektora bez przetargu płockiej firmie, ktÃłra pod
koniec lutego zamierza uruchomić salę zabaw dla dzieci. Dyrektor wprawdzie nie musiał organizować
przetargu, ale fakt, że go nie było, nie spodobał się nie tylko radnym opozycji. W wypowiedzi dla mediÃłw
dyrektor twierdził, że podjął taką decyzję, ponieważ propozycja była atrakcyjna finansowo (blisko 5 tys.
zł miesięcznie), a on jako menadżer centrum musi pozyskiwać pieniądze. W czwartek, 7 lutego podczas
sesji miasta Płońska, radni dyskutowali z dyrektorem MCSiR na temat wynajęcia lokalu bez
przetargu.Dyrektor Kunicki mÃłwił, że o jego decyzji w sprawie wynajęcia dotychczasowej sali fitnes
firmie z Płocka zdecydowały względy finansowe, bo 5 tys. zł to nie tysiąc, ktÃłry wpływał od instruktorÃłw
aerobiku. Radny Władysław Kuciński pytał, skąd dyrektor wie, że nie byłoby podmiotu, ktÃłry w
przetargu dałby za wynajem sali więcej i czy decyzja dyrektora była zgodna z ustawą o zamÃłwieniach
publicznych. Zdaniem Kucińskiego to, że dyrektor jest rozliczany za pozyskiwanie środkÃłw nie znaczy, że
może postępować dowolnie. Sekretarz urzędu miasta Andrzej Kamasa powiedział, że dyrektor nie złamał
prawa.- My tego tak nie zostawimy - powiedział radny Kuciński. - Nie może być tak, że jedna osoba
dysponuje nie swoim majątkiem według własnego widzimisię. To jest samowola i sobiepaństwo, ale
przykład idzie z gÃłry. Radna Dzitowska dodała, że nie może być tak, iż radni dowiadują się o takich
sprawach z prasy, pytała też, czy zastąpienie sali fines „małpim gajem― jest zgodne z ideą
centrum sportu i w jaki sposÃłb statut MCSiR określa autonomię dyrektora. Zdaniem Kunickiego,
urządzenie sali zabaw dla dzieci nie wykracza poza ideę działania centrum, bo małe dzieci zdobywają
sprawność ruchową poprzez takie zabawy. Radny Krzysztof Tucholski stwierdził, że należało ogłosić
przetarg i nie byłoby teraz zamieszania, poza tym osoba z Płońska szukała lokalu pod taką działalność i
powiedziała, że dałaby większą kwotę za wynajem lokalu w hali sportowej. Radni pytali o warunki umowy
najmu i możliwość jej wypowiedzenia. Zdaniem radnego Kucińskiego MCSiR mÃłgł we własnym zakresie
uruchomić taką salę zabaw. Dyrektor Kunicki powiedział, że 3-letnia umowa przewiduje oddanie lokalu w
stanie przed adaptacją, a koszty adaptacji nie będą potrącane z czynszu. Zdaniem radnego Andrzeja
Mikołajewskiego dyrektor ma uprawnienia do podejmowania decyzji, za ktÃłre ponosi konsekwencje.Â
Radni podkreślali, że nic nie mają do osoby, ktÃłra wynajęła salę, tylko do formy, jaką przyjął dyrektor.
Ich zdaniem najlepszym wyjściem był przetarg. Na czwartkowej sesji była obecna najemczyni lokalu,
wynajętego bez przetargu. Powiedziała, że pofatygowała się z Płocka w tej sprawie, a jeśli ktoś z Płońska
chciał dać za wynajem sali więcej, to mÃłgł do dyrektora przyjść. Jej zdaniem koszty adaptacji lokalu na
salę zabaw były zbyt wysokie, by MCSiR mÃłgł sobie na nie pozwolić. Poinformowała, że sala zabaw dla
dzieci ma być uruchomiona pod koniec lutego, będzie czynna 7 dni w tygodniu w godzinach od 11 do 19 i
dostępna dla grup zorganizowanych z płońskich przedszkoli. - Ja nie mogę odpowiadać za formę prawną mÃłwiła najemczyni lokalu, ktÃłra w końcÃłwce dyskusji ironicznie gratulowała radnym wspierania
przedsiębiorczości w Płońsku. Radny Mikołajewski apelował, by przestać utrudniać życie dyrektorom i
stwierdził, że od takiej dyskusji „włosy jeżą się na głowie―.Katarzyna Olszewskafoto: archiwum
http://www.plonszczak.pl
Kreator PDF
Utworzono 8 March, 2017, 23:56