Harmonogram (plik)

Komentarze

Transkrypt

Harmonogram (plik)
XVIII ŚWIĘTO ULICY LIPIŃSKIEGO
20 lat integracji
H A R M O N O G R A M
Powitanie – uroczyste rozpoczęcie
900
a
XVIII ŚWIĘTA ULICY LIPIŃSKIEGO
Cheerleaders
910- 1020
Mam talent – talent show
a
u
l
905
Ścieżka zdrowia dla klas 0-VI (stacje sportowe + stacje
30
rowerowe (STARS) + stacja językowa+ stacja matematyczna)
1030-1130
Rower przyszłości – konkurs dla klas 0-III
1000-1130
Klub Hobbystów
O
Zabawy integrujące całą społeczność szkolną
900-1130
1010-1130
00
12
B
O
1030-1130
I
S
10 -11
K
30
Świetlica
duża sala
Turniej Zespołowych Gier Sportowych (dla uczniów gimnazjum)
gimnastyczna
Wernisaż prac konkursowych G23 i SP151

Rozdanie wszystkich nagród

Uroczyste zakończenie
HARCÓWKA
a
u
Imprezy towarzyszące: pokaz pionierki harcerskie,
serwis rowerowy, straż miejska i inne
Z AP R AS Z AM Y !
l
a