Seria 2

Komentarze

Transkrypt

Seria 2
Zadanie 1 (3p.)
Traktor w czasie 6 minut przebył drogę 720 metrów. W jakim czasie przebędzie on drogę
10,8 km, jeżeli jego prędkość nie zmieni się?
Zadanie 2 (3p.)
Z Warszawy do Krakowa jednocześnie wyjechały naprzeciwko siebie dwa pociągi. Pociąg
z Warszawy jechał ze średnia prędkością 80 km/h, natomiast z Krakowa z prędkością
64km/h. Odległość miedzy miastami wynosi 360 km. Ile czasu upłynęło do chwili mijania się
pociągów i w jakiej odległości od Warszawy to nastąpiło?
Zadanie 3 (3p.)
Zamień jednostki: ( zapisz obliczenia)
1

ℎ

=0,005  =
ℎ


80 =

Zadanie 4 (3p.)
W kwadraty wpisz cyfry od 1 do 9 (każda cyfra może być użyta jeden raz) tak, aby powstała
prawdziwa równość.
∙
+
∙
+
∙
=1