ISP-PDL1-WAC25 karta..

Komentarze

Transkrypt

ISP-PDL1-WAC25 karta..
Antywłamaniowe systemy alarmowe | Czujka kurtynowa LSN TriTech+ Professional Series z funkcją antymaskingu
Czujka kurtynowa LSN TriTech+
Professional Series z funkcją antymaskingu

Szerokość wiązki 25 x 2,2 m przy pokryciu 25 m

Wysokość montażu 2,1–3 m, brak konieczności regulacji,
opcjonalna zaślepka soczewki do monitorowania strefy pod
urządzeniem

EN 50131-2-4 Klasa 3 i Klasa C wg VDS

Technologia lokalnej sieci bezpieczeństwa (LSN) pozwala na
elastyczność w zakresie projektowania i programowania, pracę
w warunkach prądu o wysokim natężeniu oraz obsługę do 254
urządzeń.

Czujka kurtynowa LSN TriTech+ Professional Series z funkcją
antymaskingu to dwuprzewodowa jednostka do współpracy z
magistralą do komercyjnych zastosowań wewnętrznych w ramach
Lokalnej sieci bezpieczeństwa Bosch (LSN). Czujka przesyła sygnały
alarmu, zdarzenia, sabotażu lub sygnały antymaskingowe za pomocą
komunikacji szeregowej poprzez magistralę LSN. Sieć LSN pozwala
na kontynuowanie pracy wszystkich urządzeń pomimo zwarcia lub
przerwania pętli. Technologia LSN pozwala na elastyczność w
zakresie projektowania, wydajne programowanie i obsługę prądu o
wysokim natężeniu.
Technologia antymaskingu MANTIS praktycznie uniemożliwia
włamywaczom ograniczenie pola widzenia urządzenia. Technologia
przetwarzania sygnałów z kilku czujników gwarantuje, że alarm
aktywowany jest w oparciu o precyzyjne informacje. Skuteczne
połączenie wyjątkowych cech serii Professional Series zapewnia
najwyższą skuteczność zatrzymań i praktycznie eliminuje fałszywe
alarmy. Zatrzaskowa dwuczęściowa obudowa, wbudowana poziomica
pęcherzykowa, regulowana wysokość montażu i trzy opcjonalne
uchwyty montażowe ułatwiają montaż i skracają czas czynności
serwisowych.
Technologia przetwarzania sygnałów z kilku czujników
Przegląd systemu
Technologia LSN
Czujka jest urządzeniem dwuprzewodowym do stosowania w
Lokalnej sieci bezpieczeństwa Bosch (LSN i udoskonalona LSN).
Czujka przesyła sygnały alarmu, zdarzenia lub sabotażu za pomocą
komunikacji szeregowej poprzez magistralę LSN.
Czujki przesyłają następujące sygnały za pośrednictwem komunikacji
szeregowej LSN:
•
Sygnały alarmu, zdarzenia, sabotażu lub sygnały
antymaskingowe
•
Sygnał zwrotny po zakończeniu zdalnego autotestu
Panel sterowania przesyła następujące polecenia za pośrednictwem
komunikacji szeregowej LSN do czujek:
•
Zerowanie urządzenia
•
Stan uzbrojony/nieuzbrojony
•
Sygnały alarmu, zdarzenia, sabotażu lub sygnały
antymaskingowe*
•
Sterowanie diodami alarmu, antymaskingu i zdarzenia
•
Funkcja antymaskingu wł./wył.
•
Zdalny autotest
*Panel sterowania pozwala na przetwarzanie sygnału w trybie
LATCH lub w czasie rzeczywistym.
2 | Czujka kurtynowa LSN TriTech+ Professional Series z funkcją antymaskingu
Funkcje
Dioda LED zdalnego obchodu testowego
Technologia przetwarzania sygnałów z kilku czujników
Diodę LED obchodu testowego można włączyć lub wyłączyć zdalnie
przez wprowadzenie polecenia za pośrednictwem klawiatury, za
pomocą panelu sterującego lub oprogramowania do konfiguracji.
Technologia przetwarzania sygnałów z kilku czujników to unikalna
cecha wykorzystująca zaawansowany algorytm oprogramowania w
celu gromadzenia sygnałów z pięciu czujników: dwóch czujników
piroelektrycznych, radaru o regulowanym zasięgu, czujnika
temperatury pomieszczenia oraz czujnika poziomu światła białego.
Decyzja o alarmie podejmowana jest przez mikrokontroler po analizie
i porównaniu danych z czujników, co zapewnia czołową pozycję tego
rodzaju czujek w branży zabezpieczeń.
Radar o regulowanym zasięgu
Pamięć alarmów
Jeśli w pamięci alarmów są zapisane alarmy, miga dioda LED alarmu
(funkcja ta jest przydatna w systemach składających się z wielu
urządzeń). Pamięć alarmów jest sterowana przez napięcie
przełączane z panelu sterowania.
Przekaźniki półprzewodnikowe
Nadajnik-odbiornik mikrofalowy automatycznie ustawia próg detekcji
na podstawie sygnałów wejściowych z czujników PIR. Dzięki
uwzględnieniu informacji o odległości obiektu z czujnika PIR, udało
się znacząco zredukować ryzyko fałszywych alarmów ze strony
mikrofalowego radaru Dopplerowskiego
Przekaźniki półprzewodnikowe wysyłają cichy alarm poprzez wyjście,
zapewniając wyższy poziom bezpieczeństwa i niezawodności.
Zewnętrzny magnes nie aktywuje przekaźnika. Pobór prądu przez
przekaźnik półprzewodnikowy jest niższy niż w przypadku
przekaźnika mechanicznego, co sprawia, że może on dłużej
pozostawać w trybie gotowości w razie zaniku zasilania.
Technologia antymaskingu MANTIS
Odporność na cyrkulacje powietrza, owady i małe zwierzęta
Technologia MANTIS (wielopunktowy antymasking ze zintegrowanym
wykrywaniem zamalowania soczewki sprayem) wykorzystuje
opatentowane soczewki pryzmatyczne i aktywne wykrywanie
promieniowania podczerwonego, oferując najlepszą w branży
ochronę przed wszystkimi znanymi formami ataku. Technologia
MANTIS jest zgodna z najnowszymi światowymi normami w zakresie
wykrywania obiektów zakrywających czujkę lub umieszczonych
naprzeciwko niej. Technologia MANTIS wykrywa materiały
niezależnie od struktury lub koloru ich powierzchni, w tym tkaniny,
papier, metal, plastik, taśmę i spray. W przypadku zidentyfikowania
materiału maskującego, czujka wysyła do centrali alarmowej sygnał
antymaskingu przez szeregowe złącze komunikacyjne magistrali
LSN. Funkcja antymaskingu może zostać włączona lub wyłączona
przez instalatora. Zadanie to jest wykonywane z poziomu panelu
sterowania.
Hermetycznie zamknięta komora optyczna zapewnia odporność na
cyrkulacje powietrza i owady redukując przy tym liczbę fałszywych
alarmów. Odporność na małe zwierzęta redukuje fałszywe alarmy
powodowane przez zwierzęta o wadze poniżej 4,5 kg, na przykład
gryzonie.
Aktywna redukcja białego światła
Wewnętrzny czujnik światła mierzy intensywność światła kierowanego
w stronę czujki. Dane te są wykorzystywane przez technologię
przetwarzania danych z kilku czujników w celu eliminowania
fałszywych alarmów wywoływanych przez źródła jasnego światła.
Dynamiczna kompensacja temperatury
Czujka automatycznie reguluje czułość PIR, aby zidentyfikować
intruzów nawet w ekstremalnych temperaturach. Dynamiczna
kompensacja temperatury pozwala precyzyjnie wykryć ciepło ciała
ludzkiego, zapobiega fałszywym alarmom i oferuje stałą skuteczność
zatrzymań w pełnym zakresie temperatur roboczych.
Zdalny autotest
Zdalny autotest włącza się w momencie przełączenia wejścia
obchodu testowego na stan logiczny „prawda”. Przekaźnik alarmowy
oraz dioda LED alarmu są uaktywniane na cztery sekundy po udanym
zakończeniu testu. W razie niepowodzenia testu uaktywniony zostaje
przekaźnik usterki oraz miga dioda LED alarmu.
Nadzór napięcia wejściowego
Jeśli napięcie jest niższe niż 8 V, stan zbyt niskiego napięcia
uaktywnia przekaźnik usterki i powoduje miganie diody LED. Stan
usterki jest kasowany automatycznie, kiedy napięcie osiąga lub
przekracza 8 V.
Pamięć błędów
Kiedy wejście obchodu testowego przełącza się na stan logiczny
„prawda” na krócej niż dwie sekundy, dioda LED miga, wskazując
ostatni stan usterki. Jeśli w pamięci nie ma informacji o błędach,
dioda LED nie miga. Po dwunastu godzinach lub po otrzymaniu przez
czujkę drugiego sygnału obchodu testowego trwającego dwie
sekundy lub krócej, dioda LED przestaje migać, a pamięć błędów jest
kasowana.
Programowanie za pomocą mikroprzełączników
Zabezpieczenie antysabotażowe przed zdjęciem obudowy lub
czujki ze ściany
Mikroprzełączniki służą do programowania poniższych funkcji:
W przypadku, gdy intruz usunie pokrywę lub spróbuje oddzielić czujkę
od ściany, styk rozwierny otwiera się przesyłając sygnał alarmu do
panelu sterowania.
• Zdalny obchód testowy – polaryzacja wejścia
• Dioda LED lokalnego obchodu testowego
• Polaryzacja pamięci alarmów
Samoregulujące diody
• Włączanie i wyłączanie funkcji antymaskingu MANTIS
Jasność diod dopasowuje się automatycznie do poziomu oświetlenia
otoczenia. Dioda niebieska sygnalizuje alarmy podsystemu TriTech+ i
aktywuje się podczas obchodu testowego. Dioda żółta sygnalizuje
alarmy podsystemu mikrofalowego, zaś dioda czerwona — alarmy
PIR.
Certyfikaty i aprobaty
Region
Certyfikacja
Niemcy
VdS
G111068 C ISP PDL1 WAC25K
VdS
EN-ST-00038, EN 50131-2-4:2008-10,
Systemy antywłamaniowe i zatrzymania,
klasa 3
3 | Czujka kurtynowa LSN TriTech+ Professional Series z funkcją antymaskingu
Uwagi dotyczące montażu/konfiguracji
Wskaźniki
Zasięg
Wskaźniki alarmów:
• Dioda niebieska dla alarmów TriTech+
• Dioda żółta dla alarmów mikrofalowych
• Dioda czerwona dla alarmów PIR
Strefy
Strefy:
28
Parametry środowiskowe
Standardowy obszar pokrycia 25 x 2,2 m
Wilgotność względna:
0–95% (bez kondensacji)
Temperatura pracy
i przechowywania
od -40°C do +70°C
Dla instalacji z certyfikatem AFNOR
od -10°C do +55°C
Dla instalacji z certyfikatem UL: od 0°C to
+49°C )
Klasa środowiskowa:
(EN 50130-5):
Klasa II
Stopień ochrony
(EN60529, EN 50102)
IK04
Sposób montażu
Zalecana wysokość montażu to 2,1–3 m.
W celu zainstalowania czujki na płaskiej ścianie lub w narożniku
należy użyć opcjonalnego uchwytu przegubowego B328 lub płaskiego
uchwytu uchylnego B335. W celu zainstalowania czujki na suficie
należy użyć uniwersalnego uchwytu sufitowego B338.
Zalecenia dotyczące okablowania
Zalecany rozmiar przewodu to od 0,2 mm2 do 1 mm2 (26 AWG to 16
AWG).
Informacje dotyczące zamawiania
Zawartość opakowania
Czujka kurtynowa LSN TriTech+ Curtain z funkcją antymaskingu
Oferuje alarmy podsystemu mikrofalowego i PIR, pokrycie 25 m x 2 m
z funkcją antymaskingu i interfejsem magistrali LSN.
Nr zamówienia ISP-PDL1-WAC25K
Liczba
Element
1
Czujka
2
Śruba z łbem płaskim
2
Kołki rozporowe
1
Nylonowa opaska zaciskowa
1
Maska z wzornikiem
1
Instrukcja instalacji
Specyfikacje techniczne
Parametry elektryczne
Zasilanie
Zakres napięcia:
9–28 V DC
Zużycie prądu:
< 5 mA
Wyjścia:
Komunikacja szeregowa prze magistralę LSN
Parametry mechaniczne
Konstrukcja obudowy
Kolor:
Biały
Wymiary:
127 mm x 69 mm x 58 mm
(12,7 x 7 x 5,71 cm)
Materiał:
Udaroodporne tworzywo ABS
4 | Czujka kurtynowa LSN TriTech+ Professional Series z funkcją antymaskingu
Przedstawiciel:
Ameryki:
Bosch Security Systems, Inc.
130 Perinton Parkway
Fairport, Nowy Jork, 14450, USA
Tel.: +1 800 289 0096
Faks: +1 585 223 9180
[email protected]
www.boschsecurity.us
Europa, Bliski Wschód, Afryka:
Bosch Security Systems B.V.
Skrz. poczt. 80002
5617 BA Eindhoven, Holandia
Tel.: + 31 40 2577 284
Faks: +31 40 2577 330
[email protected]
www.boschsecurity.com
© Bosch Security Systems Inc. 2013 | Dane mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.
2610923531 | en, V6, 4. grudzień 2013
Azja i Pacyfik:
Robert Bosch (SEA) Pte Ltd, Security
Systems
11 Bishan Street 21
Singapur 573943
Tel.: +65 6571 2808
Faks: +65 6571 2699
[email protected]
www.boschsecurity.asia
Chiny:
Bosch (Shanghai) Security Systems Ltd.
201 Building, No. 333 Fuquan Road
North IBP
Changning, Szanghaj
200335 Chiny
Telefon: +86 21 22181111
Faks: +86 21 22182398
www.boschsecurity.com.cn
Ameryka Łacińska:
Robert Bosch Ltda Security Systems Division
Via Anhanguera, Km 98
CEP 13065-900
Campinas, Sao Paulo, Brazylia
Tel.: +55 19 2103 2860
Faks: +55 19 2103 2862
[email protected]
www.boschsecurity.com