Gala Międzynarodowego Konkursu Literackiego im

Komentarze

Transkrypt

Gala Międzynarodowego Konkursu Literackiego im
Gala Międzynarodowego Konkursu Literackiego im. Marii Danilewicz Zielińskiej "Słowo i tożsamość"
Anna Stanek
Uroczyste wręczenie nagród laureatom konkursu odbyło się 26 kwietnia w Sali Kameralnej Centrum Kultury
„Browar B” we Włocławku w bardzo uroczystej oprawie. Po powitaniu gości przez dra Miłosza Kłobukowskiego,
jednego z pomysłodawców konkursu i podziękowaniu za liczne prace konkursowe uczniom oraz ich nauczycielom,
głos zabrała pani Aneta Jaworska, dyrektor Liceum im. Marii Konopnickiej, która przypomniała historię konkursu i
wkład naszej pani dyrektor, Małgorzaty Wdowczyk, w propagowanie imienia najwybitniejszej absolwentki LMK oraz
jej pomoc przy organizowaniu Sali im. Marii Danilewicz Zielińskiej w murach tejże szkoły. Następnie przemawiał
prof. Adam Wróbel, gratulując organizatorom sukcesu w organizacji konkursu, a jego uczestnikom – pasji literackich.
Kolejne wystąpienie należało do dra hab. Wacława Lewandowskiego, prof. UMK w Toruniu, autora wstępu i
opracowania ,,Biurka Konopnickiej” – zbioru opowiadań Marii Danilewicz Zielińskiej. Prof. Lewandowski przybliżył
zebranym postać patronki konkursu i opowiedział o pracy nad przygotowaniem opowiadań do druku, a zwłaszcza
jednego z nich, o tytule ,,Matka”. Ten ciekawy wykład zapewne zainspirował niejednego uczestnika konkursu do
zainteresowania się twórczością i życiem jego patronki.
W części artystycznej obejrzeliśmy występ tegorocznej maturzystki LMK, Emilii Kuczmai, laureatki
Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego K. K. Baczyńskiego w kategorii śpiew, a następnie scenkę dramatyczną na
podstawie powieści Marii Konopnickiej ,,Dom” w wykonaniu uczniów LMK.
Wreszcie nadszedł czas na wręczenie nagród i wyróżnień uczniom, a wśród nich Edgarowi Kmiołkowi z
naszego gimnazjum. Opiekunowie otrzymali od organizatorów dyplomy – podziękowania. Dla nagrodzonych
przygotowano także broszurę, w której znalazły się najlepsze opowiadania konkursu.
Anna Stanek
strona 1 / 1