karta odejścia - Wydział Energetyki i Paliw, AGH

Komentarze

Transkrypt

karta odejścia - Wydział Energetyki i Paliw, AGH
Kraków, …………………… r.
Akademia Górniczo-Hutnicza
im. Stanisława Staszica w Krakowie
Wydział Energetyki i Paliw
KARTA ODEJŚCIA
Imię i nazwisko … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
Kierunek
Technologia Chemiczna
Forma studiów … … … … … … … … … … … … … …
Rok studiów … … … … … … …
Poziom studiów … … … … … … … … … … … … … … … …
Rok akademicki … … … … … … …
Numer albumu … … … … … … …
Stwierdza się, że wyżej wymieniony nie posiada żadnych zobowiązań.
BIBLIOTEKA GŁÓWNA AGH
BIBLIOTEKA UJ
BIBLIOTEKA WYDZIAŁOWA
CENTRUM KARIER AGH
(ul. Reymonta 17, DS1 blok 1)
DOM STUDENCKI
Potwierdzam odbiór świadectwa dojrzałości, suplementu oraz indeksu
………………………………………
data
………………………………………
podpis