ZESTAW ĆWICZEŃ GIMNASTYCZNYCH NR 7

Komentarze

Transkrypt

ZESTAW ĆWICZEŃ GIMNASTYCZNYCH NR 7
ZESTAW ĆWICZEŃ GIMNASTYCZNYCH NR 7-ZDOBYWANIE SPRAWNOŚCI
AKROBATY
Metody: Karola Orffa, stacyjna
Pomoce, przybory: słupki, duże piłki, ławeczka szwedzka, poprzeczki, laski, równoważnia,
magnetofon
Przewidziane rezultaty:





Dziecko potrafi odtworzyć gesty lub ruch prezentowane przez N lub inne dzieci;
rozwija ekspresję ruchową
Dziecko ćwiczy zmysł równowagi, koordynację ruchową, zwinność, precyzję ruchów
Dziecko rozwija sprawność fizyczną; kształci postawę prozdrowotną
Zna i stosuje się do zasad metody stacyjnej
Czerpie radość ze wspólnej zabawy
Rodzaj ćwiczenia
I
1. Przygotowanie
Przebieg

Marsz po obwodzie koła
2. zabawa orientacyjnoporządkowa „lustro”

Rozsypka. Pary.
Dz. stoją w parach twarzami do siebie; jedno dz.
wykonuje dowolne ruchy, gesty, miny, a drugie je
naśladuje: zamiana ról
3. ćw. gimnastycznokształtujące (m. K. Orffa)
/może być podkład
muzyczny/

Rozsypka. Ilustrowanie ruchem (wg własnego pomysłu):
- tańczący wiatr
- śnieżynki opadające na wietrze
- drzewa uginające się pod podmuchem wiatru
- woda w kałuży przy silnym wietrze
- ptaszek skaczący z gałązki na gałązkę
- ptaszek otrzepujący piórka ze śniegu
Zapoznanie dz. z celem zajęcia- zdobywanie sprawności
sportowej AKROBATY

II
1. Metoda stacyjna

Podział na 4 zespoły; wyjaśnienie zasad metody
stacyjnej; ustawienie stacji w 4 miejscach Sali
- dz. podzielone na zespoły stają przy stacjach
- na sygnał wszystkie dz. ćwiczą przy swojej stacji tak
długo aż usłyszą sygnał STOP- wówczas zatrzymują się i


Czołganie się pod poprzeczkami ułożonymi na różnej
wysokości
/3 wysokości/

Skoki zawrotne przez ławeczkę szwedzką
I STACJA
II STACJA
przy swojej stacji wykonują ćw. uspokajająceoddechowe, po czym przechodzą do kolejnej stacji
Zmian jest tyle, by każdy zespół ćwiczył na każdej stacji
/ławeczka/
III STACJA

Slalom między słupkami z dużą piłką trzymaną na
plecach
/słupki, piłki/
IV STACJA

Przejście po równoważni z laską trzymaną oburącz nad
głową
/równoważnia, laski/
UWAGA: między stacjami ćw. 
oddechowe- uspokajające
Siad skrzyżny
Krążenie głową z zamkniętymi oczami: w prawo, w lewo,
do przodu, do tyłu, na boki
Spokojne wdechy i wydechy
WDECH- nosem
WYDECH- ustami



III
1. Zakończenie- ćw.
korekcyjno- porządkowe
Postawa zasadnicza. Ręce złożone na brzuchu
Oczy zamknięte
- WDECH- brzuch rośnie
- WYDECH- brzuch maleje
Stanie w rozkroku. Ręce uniesione do góry
Szerokie krążenia biodrami w prawo i w lewo. Spokojne
wdechy i wydechy
Postawa zasadnicza
- WDECH- ręce do góry, wspięcie na palce
- WYDECH- ręce wzdłuż tułowia, powrót do pozycji
wyjściowej

Rozdanie emblematów- zdobycie sprawności sportowej
AKROBATY


Marsz na palcach po obwodzie koła
Porządkowanie Sali z pomocą dyżurnych