LG LCD model LC320EXN

Komentarze

Transkrypt

LG LCD model LC320EXN
LG LCD model LC320EXN
Charakterystyka panelu i opis złącz sterujących
Matryca LC320EXN jest kolorową, ciekłokrystaliczną,
aktywną matrycą z wbudowanym systemem podświetlenia, skonstruowanym w oparciu o diody LED (Light Emitting Diode). Układ podświetlenia stanowi zintegrowaną
i nierozłączną część z matrycą. Wykorzystuje ona w
swojej strukturze Si Thin Film Tranzystor, jako element
aktywny. Jest ona typem wyświetlacza o przepuszczalnym ekranie, który pracuje w trybie całkowicie czarnym.
Posiada 31, 51 cala po przekątnej mierzonej w aktywnym
obszarze wyświetlania o rozdzielczości WXGA (tablica o
wymiarach 768 pikseli w pionie i 1366 pikseli w poziomie).
Każdy piksel jest podzielony na sub-piksele w kolorze
czerwonym, zielonym oraz niebieskim Red, Green i Blue
lub podzielony na kropki, które są ułożone w poziome
paski. Skalę szarości lub luminancji koloru subpikseli
określa się z 8-bitowego sygnału w skali szarości dla każdego punktu, przedstawiając w ten sposób paletę ponad
16,7 mln kolorów. Matryca została tak zaprojektowana,
aby można do sterowania zastosować 1-port 8-bitowy z
interfejsem LVDS.
Jest on przeznaczona do obsługi odbiorników LCD,
PCTV, gdzie wysoka jasność, bardzo szeroki kąt widzenia, wysoka charakterystyka gama kolorów, wysoka głębia
koloru i szybki czas reakcji są wymagane.
Układ sterowania źródłem
Schemat blokowy matrycy
LG model LC320EXN
(T- con)
Sygnały
sterujące
Rys. 1
Blok
zasilania
Sygnały zasilania
Zespół podświetlenia tylnego
Układ sterujący diodami LED
Tabela 1 – maksymalne wartości parametrów
Wartość
Jednostka Uwagi
Min Max
Układ LCD
Vlcd
-0.3 + 14.0
Vdc
Napięcie wejściowe zasilania
Sterownik
Vbl
-0.3 + 27.0
Vdc
1
ON/OFF
Voff / Von -0.3 +5.5
Vdc
Napięcie regulacji sterownika
Jaskrawość EXTVbr-b 0.0 +5.5
Vdc
Wybór opcji napięcia modułu T-con
Vlogic -0.3 +4.0
Vdc
Działanie temperatury
Top
0
+50
°C
2,3
Gromadzenie temperatury
Tst
-20 +60
°C
Temperatura z przodu panelu
Tsur
+68
°C
4
Wilgotność otoczenia
Hop
10
90
%RH
2,3
Nadmiar wilgotności
Hst
10
90
%RH
Parameter
Symbol
Tabela 2 – Podstawowe parametry
8
Parametr
Symbol
Układ
Wejściowe napięcie zasilania
VLCD
Wejściowy prąd zasilania
ILCD
Moc
Prąd szczytowy
PLCD
IRUSH
Wartość
Jednostka Uwagi
Min Typ Max
10.8
-
12.0
347
495
4.2
-
13.2
450
643
5.85
3.0
VDC
mA
mA
Watt
A
1
2
1
3
Tabela 3 – złącze CN1 panelu – konfiguracja wyprowadzeń
Nr Pin.
Symbol
Opis
1
VLCD
Napięcie zasilania +12.0V
2
VLCD
Napięcie zasilania +12.0V
3
VLCD
Napięcie zasilania +12.0V
4
VLCD
Napięcie zasilania +12.0V
5
masa
masa
6
masa
masa
7
masa
masa
8
masa
masa
9
LVDS Select 'H' =JEIDA , 'L' lub NC = VESA
10
masa
masa
11
masa
masa
12
RALVDS Receiver Signal(-)
13
RA+
LVDS Receiver Signal(+)
14
masa
masa
15
RBLVDS Receiver Signal(-)
16
RB+
LVDS Receiver Signal(+)
17
masa
masa
18
RCLVDS Receiver Signal(-)
19
RC+
LVDS Receiver Signal(+)
20
masa
masa
21
RCLKLVDS Receiver Clock Signal(-)
22
RCLK+
LVDS Receiver Clock Signal(+)
23
masa
masa
24
RDLVDS Receiver Signal(-)
25
RD+
LVDS Receiver Signal(+)
26
masa
masa
27
PWM OUT PWM output (From LCM)
28
Ext VBR-B External VBR (From System)
29
NC
Brak podłączenia
30
masa
masa
Moduł panelu LCD wykorzystuje dwa rodzaje połączenia interfejsu, złącze 30 pinowe ma za zadanie sterować modułem elektronicznym i złącze 14 pinowe jest
stosowane w celu kontroli funkcjonowania zintegrowanym
układem podświetlenia.
Tabela 3 powyżej zamieszczona przedstawia strukturę
złącza panelu, które zawiera niezbędne napięcia i sygnały
potrzebne do wysterowania panelem w czasie pracy.
- złącza (CN1) panelu LCD: KDF71G-30S-1H (Hirose)
lub FI-X30SSL-HF (JAE)
- złącze zamienne (całkowicie pasujące): FI-X30C2L
(wyprodukowane przez JAE) lub równoważne.
Uwagi:
1. Wszystkie piny GND (masa) powinny być podłączone razem do metalowej ramy modułu LCD.
2. Wszystkie piny (wejście zasilania) VLCD powinny być
ze sobą połączone.
3. Wszystkie wejściowe poziomy sygnałów LVDS są
oparte na standardzie EIA 644.
Tabela 4 – złącze układu sterowania diodami
LED – konfiguracja pinów
Nr Pin Symbol
Opis
Uwagi
Napięcie
1
VBL
zasilania +24.0V
Napięcie
2
VBL
zasilania +24.0V
Napięcie
3
VBL
zasilania +24.0V
Napięcie
4
VBL
zasilania +24.0V
Napięcie
5
VBL
zasilania +24.0V
Masa ukł.
6
GND
podświetlenia
Masa ukł.
7
GND
podświetlenia
Masa ukł.
8
GND
1
podświetlenia
Masa ukł.
9
GND
podświetlenia
Masa ukł.
10
GND
podświetlenia
11
NC
Brak połączenia
Sterowanie wł./wył.
12
VON/OFF
ukł. podświetlenia
Zewnętrzny
13 EXTVBR-B
2
sygnał PWM
14
Status Status LED
3
Widok od tyłu modułu
sterującego podświetleniem
diodami LED
Fot. 1
Główne złącze modułu sterującego diodami LED
- Złącze modułu sterującego: 20022WR-14B1 (Yeonho) lub równoważne
- Zamienne złącze: 20022HS-14 lub równoważne
Uwagi:
1. Masę należy podłączyć do metalowej ramy modułu
LCD.
2. Wysoki: cykl pracy / Niski: cykl wyłączenia, pin nr 13
może zostać otwarty. (Jeśli pin nr 13 jest otwarty, sygnał
EXTVBR-B jest maksymalny (100%).
3. Normalny: Niski (poniżej 0.7V) / Nieprawidłowy:
Wysoki (powyżej 3.0V).
4. Impedancja na 12 i 13 pinie wynosi w obu przypadkach ponad 50 [kΩ].