Nie podgrzewaj klimatu!

Komentarze

Transkrypt

Nie podgrzewaj klimatu!
Nie podgrzewaj klimatu!
Pod takim hasłem zorganizowano obchody Międzynarodowego Dnia Ziemi w ZSP
w Mrokowie. Tegoroczny program, dostosowany do grup wiekowych uczniów klas 4-6 oraz I-III
gimnazjum, poruszał tematykę zmian klimatu w ujęciu lokalnym i globalnym. Wspólne spotkania w
sali gimnastycznej miały charakter lekcji, do których każda klasa przygotowała się wcześniej pod
kierunkiem wychowawcy, według zaproponowanego scenariusza. Skutki zmian klimatu klasy
czwarte zilustrowały wymyślonymi symbolami graficznymi, klasy piąte i szóste opracowały
to zagadnienie w postaci mapy pojęć. Klasy gimnazjalne otrzymały teksty źródłowe w postaci
notatek prasowych o skutkach zmian klimatu w Polsce i na świecie. Wypracowane materiały
reprezentanci klas umieszczali na przygotowanych mapach konturowych Polski i świata.
Powstałe mapy ukazywały obszary najbardziej nękane przez powodzie, gradobicia, ulewy,
huragany i podtopienia, prezentowały skalę problemu oraz przekonywały, że problem zmian
klimatycznych nie jest odległy, bo dotyczy również naszego kraju.
Dodatkowym elementem spotkania gimnazjalistów były krótkie filmy ukazujące problem
strat w rolnictwie na skutek powodzi w Bangladeszu, wojen o wodę w Etiopii, podnoszenia się
poziomu wody w Nepalu i następstw huraganów w Brazylii. Dla uczniów szkoły podstawowej
atrakcją był niewątpliwie występ taneczny ucznia klasy czwartej oraz pokaz Eko-mody
przygotowany przez uczennice z koła Młodzi Ekolodzy.
Spotkanie było dobrą okazją na podsumowanie akcji zbiórek makulatury oraz konkursu
„Tajemnice przyrody” dla klas 4-6 szkoły podstawowej. Laureaci oraz finaliści konkursu otrzymali
pamiątkowe dyplomy i upominki oraz cząstkowe oceny bardzo dobre bądź celujące z przyrody.
Uczniowie z zainteresowaniem śledzili przebieg spotkania, którego celem było nie tylko
zwrócenie uwagi na globalne zmiany klimatu, ale również uświadomienie sobie, że każdy z nas
ma wpływ na obecne zmiany środowiska przyrodniczego i na stan naszej planety. W czasie
spotkań uczniowie mieli możliwość podania swoich propozycji działań - co mogą zrobić by
„nie podgrzewać klimatu”, a dwójka uczniów gimnazjum prowadzących podsumowała
wypowiedzi. Liczne propozycje uczestników spotkania pozwalają mieć nadzieję, że edukacja
ekologiczna w szkołach przełoży się na wykształcenie nawyków działań na rzecz planety w życiu
codziennym.
Aneta Michalczyk, Jolanta Januszewicz- organizatorzy spotkania