Zebranie wyborcze osiedla "Tysiąclecia"

Komentarze

Transkrypt

Zebranie wyborcze osiedla "Tysiąclecia"
O G Ł O S Z E N I E
Na podstawie § 12 Statutu Osiedla Tysiąclecia stanowiącego załącznik do uchwały Nr LXII.361.2014 Rady Miejskiej w
Krynicy-Zdroju z dnia 24 września 2014 r. zmieniającej uchwałę w sprawie Statutu Osiedla „Tysiąclecia” w Krynicy-Zdroju
oraz Zarządzenia Nr 12.2015 Burmistrza Krynicy-Zdroju z dnia 7 stycznia 2015 r. w sprawie zwołania zebrań wyborczych –
zwołuję
ZEBRANIE WYBORCZE
OSIEDLA „ TYSIĄCLECIA”
dla mieszkańców ulic: Jastrzębiej, Popiełuszki,
Tysiąclecia, Wspólnej
CELEM WYBORU PRZEWODNICZĄCEGO, JEGO
ZASTĘPCY ORAZ CZŁONKÓW ZARZĄDU OSIEDLA,
KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ
W DNIU 27 stycznia 2015 r.
00
O GODZINIE 17
W ŚWIETLICY KRYNICKIEJ SPÓŁDZIELNI
MIESZKANIOWEJ WŁASNOŚCIOWO-LOKATORSKIEJ
PRZY UL. WSPÓLNA 5
Jeżeli we wskazanym wyżej terminie Zebrania nie weźmie w nim udziału co najmniej
1/20 mieszkańców, wybory przeprowadzi się w drugim terminie również
15
27 stycznia 2015 r. o godzinie 17
Uwaga!
Uprzejmie prosi się Szanownych Mieszkańców
o zabranie dowodu osobistego lub innego dokumentu
tożsamości (dokumentu ze zdjęciem), ponieważ przed wydaniem
karty do głosowania, wyborca ma obowiązek okazania komisji
dowodu potwierdzającego tożsamość.
Burmistrz Krynicy-Zdroju
Dariusz Reśko