III Forum Funduszy Europejskich

Komentarze

Transkrypt

III Forum Funduszy Europejskich
III Forum Funduszy Europejskich
Hanna Uchman 11.10.2010
Już od pierwszego roku naszego członkostwa w UE, fundusze przyczyniły się do
zdynamizowania wzrostu PKB, a w konsekwencji do szybszego rozwoju gospodarki.
Wpływ Funduszy Europejskich będzie się zwiększał z każdym rokiem, osiągając swoje
maksimum w latach 2013-2015. Od 2004 roku do połowy 2007 roku zrealizowano
łącznie ponad 80 tys. projektów dofinansowanych z funduszy unijnych.
Dzięki funduszom unijnym powstały nowe miejsca pracy, wybudowano lub
zmodernizowano wiele kilometrów dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych.
Ponadto, Fundusze Europejskie przyczyniły się do poprawy stanu środowiska
naturalnego oraz poprawy konkurencyjności przedsiębiorstw. Przyniosły wiele korzyści
dla Polski.
W efekcie ich wpływu, polska gospodarka coraz bardziej zbliża się do modelu
nowoczesnej gospodarki opartej na wiedzy. W dniach 1-2 października 2010 roku na
Placu Defilad w Warszawie miało miejsce wielkie święto Funduszy Europejskich, III
Forum Funduszy Europejskich. W tym roku, impreza odbyła się pod hasłem "Czas
ekscytujących przemian".
Podczas III Forum Funduszy Europejskich instytucje zaangażowane we wdrażanie
funduszy unijnych zapewniły liczne atrakcje, m.in.:
· gry i konkursy z atrakcyjnymi nagrodami, które miały miejsce na blisko 100
stanowiskach wystawienniczych,
· możliwość rozmowy z ekspertami w dziedzinie funduszy europejskich;
· degustacje regionalnych przysmaków z różnych części Polski;
· pokaz udzielania pierwszej pomocy zorganizowany przez Lotnicze Pogotwie
Ratunkowe;
· eksperymenty, doświadczenia i pokazy prowadzone przez Centrum Nauki Kopernik;
· występ kabaretu OT.TO;
· zajęcia artystyczne: lepienie z gliny, warsztaty tańca hip-hop;
· lekcje europejskie, które odbywały się w Centrum Informacyjnym, gdzie
prezentowane były krótkie filmy, w niebanalnej formie pokazujące, jak w Polsce
wykorzystujemy fundusze europejskie;
· koncert finałowy Patrycji Markowskiej i Przyjaciół.
Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie wspólnie z Mazowiecką Jednostką Wdrażania
Programów Unijnych, jako instytucje zaangażowane we wdrażanie funduszy unijnych,
czynnie uczestniczyły w tym święcie i promowały formy wsparcia komponentu
regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz Regionalnego Programu
Operacyjnego dla Województwa Mazowieckiego.
Już dziś, zapraszamy wszystkich Państwa za rok, na IV FORUM FUNDUSZY
EUROPEJSKICH.