Odpowiedzi na zapytania nr 1 z dnia 22.11.2016

Komentarze

Transkrypt

Odpowiedzi na zapytania nr 1 z dnia 22.11.2016
Nr sprawy LZU4-241A-214/16
Lublin, dn. 22.11.2016r.
Wykonawcy
wg rozdzielnika
Dotyczy: Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, w którym w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o
zamówieniu oferty mogą składać wszyscy zainteresowani wykonawcy, zgodnie §23, związku z §22 ust.1 pkt.1 i §2 ust.1 pkt.1
Regulaminu udzielania zamówień wykonawcom przez LPEC S.A.
Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy materiałów biurowych w latach 2017 – 2019 na rzecz LPEC S.A.
Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w dniu: 15.11.2016r. na stronie internetowej: www.lpec.pl, zakładka/Przetargi → Zamówienia/
pod nr sprawy: LZU4-241A-214/16.
TREŚĆ ZAPYTANIA WRAZ Z UDZIELONĄ ODPOWIEDZIĄ
Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. jako Zamawiający informuje, że w dniach:
17.11.2016r. (L.dz. 5238/16) wpłynęło zapytanie (z dnia 17.11.2016 r.) oraz 18.11.2016r. (L.dz. 5247/16)
wpłynęło zapytanie (z dnia 17.11.2016 r.) dotyczące ww. postępowania.
W związku z powyższym treść wniesionych zapytań podaje się do publicznej wiadomości oraz
udziela się następującej odpowiedzi w tej sprawie:
Pytanie (L.dz. 5238/16) z dn. 17.11.2016r.
Dot.: postępowania na sukcesywne dostawy materiałów biurowych w latach 2017 – 2019 dla LPEC S.A.,
sprawa nr LZU4-241A-214/16. Szanowni Państwo! Zwracam się z prośbą o udzielenia odpowiedzi na niżej
przedstawione pytania dot. w/w/ postępowania:
Pyt. 1. Jakie koperty należy wycenić w poz. 55: C5 białe, czy C5 brązowe?
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że należy wycenić koperty białe.
Pyt. 2. Czy w poz. 54 należy wycenić koperty B4+ o wym. 255x390x40 (koperty płaskie w takim formacie nie
są produkowane)?
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że należy wycenić koperty B4+.
Pyt. 3. Jakie koperty należy wycenić w poz. 57: B4 SK białe, czy brązowe?
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że należy wycenić koperty białe.
Pyt. 4. Jakie koperty należy wycenić w poz. 58: B5 SK białe, czy brązowe?
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że należy wycenić koperty białe.
Pyt. 5. Czy w poz. 59 z całą pewnością należy wycenić koperty B6 (są to koperty nietypowe, robione
wyłącznie pod zamówienie)? Czy może chodzi o najpopularniejsze na rynku koperty C6 SK białe o wym.
114x162mm?
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że należy wycenić koperty białe B6.
Pyt. 6. Czy w poz. 24 należy wycenić etykiety w rozmiarze 105x74mm, 8 etykiet na formacie A4?
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że w poz. 24 należy wycenić etykiety w rozmiarze 105x74mm, 8 etykiet na formacie
A4.
Pyt. 7. Czy w poz. 4 z całą pewnością należy wycenić breloczki do kluczy metalowe? Jeśli tak, czy mają to
być breloki ozdobne/reklamowe (jakie?). Aktualnie na rynku występują breloki do kluczy produkowane z
tworzyw sztucznych, metalowe są niedostępne?
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że należy wycenić breloki metalowe, nie reklamowe.
Pyt. 8. Czy w poz. 29 można wycenić foliopis o grubości 0,6 (0,5 jest niedostępny na rynku)?
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że można wycenić foliopis o grubości 0,6.
Pyt. 9. Jaki produkt należy wycenić w poz. 65: ofertówkę wpinaną „L”, czy „U”, czy też zwykłą ofertówkę bez
perforacji?
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że należy wycenić ofertówkę „L” bez perforacji.
Pyt. 10. Jakie magnesy należy wycenić w poz. 72: o średnicy 20, 30 czy 40mm? Magnesy te są pakowane
po 10 sztuk. Jaką ilość poszczególnych wielkości należy wycenić (każdy rodzaj kosztuje inaczej)?
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że należy wycenić magnesy o średnicy 30mm.
Pyt. 11. Jaki marker biały należy wycenić w poz. 73? Nie ma na rynku markerów wodoodpornych białych. W
tym kolorze występują tylko markery olejowe. Ze względu na duże różnice cenowe prosimy o podanie ilości
każdego rodzaju (czarnego i białego)?
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że należy wycenić marker czarny
Pyt. 12. Czy w poz. 118 należy wycenić segregator A5/40mm (A5/50mm nie występują na rynku)?
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że należy wycenić segregator A5/40mm.
Pyt. 13. Spinacze krzyżakowe w poz. 128 występują w rozmiarach 41 i 70mm. Prosimy o podanie ile
spinaczy każdego rodzaju należy wycenić (ze względu na różnice w cenie)?
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że należy podać ceny w dwóch rozmiarach po 75 sztuk.
Pyt. 14. Czy w poz. 137 należy wycenić taśmę klejącą o szerokości 24mm (jest to aktualnie najszersza tego
typu taśma klejąca na rynku)?
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że należy wycenić taśmę klejącą o szerokości 24mm.
Pyt. 15. Czy w poz. 140 należy wycenić taśmę papierową o szer. 50mm typu „masking”?
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że należy wycenić zwykłą taśmę szarą papierową.
Pyt. 16. Do jakich piór mają pasować wkłady w poz. 152 i 153? Prosimy o podanie marki i modelu?
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że użytkowane są pióra Mentel z wymiennym wkładem BL77 Energel, do piór
żelowych stosowane są wkłady typu BIC.
Pyt. 17. Jaki produkt należy wycenić w poz. 166: czy 150 karteczek, czy też 150 kompletów pakowanych po
5 sztuk?
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że należy wycenić 150 kompletów pakowanych po 5 kolorów.
Pytanie (L.dz. 5247/16) z dn. 18.11.2016r.
Dotyczy: LZU4-241A-214/16. Firma zwraca się z prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ w załączniku nr 1A.
Pyt. 1. Czy Zamawiający pisząc wyrażenie „typu” i „np.” dopuszcza w tych pozycjach materiały równoważne?
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że w przypadku tych pozycji dopuszcza się produkty równoważne.
Treść udzielonych przez Zamawiającego odpowiedzi jest wiążąca i stanowi integralną część SWZ,
znak sprawy: LZU4-241A-214/16. Należy ją uwzględnić przygotowując ofertę.
Otrzymują:
- Strona internetowa Zamawiającego: www.lpec.pl
- Wykonawcy, którzy wnieśli zapytanie
- LZU4 x a/a.