Dysze pełnostożkowe osiowe Seria 403

Komentarze

Transkrypt

Dysze pełnostożkowe osiowe Seria 403
Dysze pełnostożkowe osiowe
Seria 403
Bardzo równomierne
rozpylanie cieczy w formie
pełnego stożka.
Zastosowania:
zraszanie powierzchni,
zraszanie wypełnień,
procesy chemiczne, procesy
mycia i czyszczenia,
chłodzenie materiałów
gazowych i stałych.
Wersja 90°
Wymiary [mm]
G
Typ
G ISO 228
L1
L2
403. 446/403. 486
403. 526
403. 606
L1L 2
D
WK
83
98
118
75
85
105
L1L D
2
WK
52
60
70
G 2 1/2 A
G3A
G 3 1/2 A
27
30
32
Wersja 120°
WK
Wymiary [mm]
øB
øD
Typ
Wersja 90°
G ISO 228
403. 448/403. 488
403. 528
403. 608
403. 628
Kod zamówieniowy
Typ
Kod
materiału
B
Ø
[mm]
124
153
156
165
27
30
32
36
83
98
118
128
Wersja 120°
75
85
105
110
.
V [l/min]
E
Ø
[mm]
1Y
Średnica
strumienia D
przy p = 2 bar
p [bar]
AISI 316L
Kąt
strumienia
<)
G 2 1/2 A
G3A
G 3 1/2 A
G4A
WK
H
BD
H =
H=
0.3
0.5
1.0
2.0
3.0
5.0
7.0
0.5 m
1m
90°
403. 446
403. 486
403. 526
403. 606
25.00
29.50
32.00
40.00
12.00
12.00
13.80
15.00
187
234
295
468
230
287
362
574
303
379
477
758
400
500
630
1000
470
588
741
1176
577
721
909
1443
660
825
1040
1651
900
900
900
980
1700
1700
1700
1750
120°
403. 448
403. 488
403. 528
403. 608
403. 628
25.50
29.50
32.00
42.00
45.00
10.00
11.00
15.00
12.00
15.00
187
234
295
469
585
230
287
362
574
718
303
379
477
758
947
400
500
630
1000
1250
470
588
741
1176
1470
577
721
909
1443
1903
660
825
1040
1651
2063
1500
1500
1500
1500
1600
2850
2850
2850
2850
2900
B = Ø otworu • E = najwęższy przekrój swobodny
3.10
Przykład:
Typ
+ Kod materiału
403. 446 + 1Y
=
=
Wzór przeliczeniowy dla tej serii:
(≤ 10 bar)
Kod zamówieniowy
403. 446. 1Y
.
.
( )
V=V *
2
1
p2
pp1
1
0,4

Podobne dokumenty