Wykładowcy i referaty

Komentarze

Transkrypt

Wykładowcy i referaty
Wykładowcy i referaty
Behr K.P.
(AniCon Labor, Niemcy)
Stosowanie szczepionek specyficznych dla stada (szczepionki autogenne)
u drobiu
De Wit J.J
(GD, Holandia)
Aktualne dane na temat szczepionek genetycznych
Gardin Y.
(CEVA, Francja)
Innowacyjność w wakcynologii drobiu
Gaweł A.
(UP, Wrocław)
Immunoprofilaktyka kokcydiozy kur
Izard R.S.
(ASP, USA)
Optymalizacja szczepień
Kisari G.
(Zoetis, Węgry)
Zakaźne zapalenie oskrzeli (IB) – ruchomy cel. Praktyczne aspekty szczepienia
Koncicki A.
(UWM, Olsztyn)
Czynniki warunkujące skuteczność programów profilaktyki swoistej w stadach
indyków reprodukcyjnych i rzeźnych
Kozdruń W.
(PIWet-PIB, Puławy)
Immunoprofilaktyka swoista u drobiu wodnego
Mamczur J.
(AviVet, Tarnowo Podgórne)
Stan zabezpieczenia stad reprodukcyjnych kur mięsnych i kurcząt brojlerów
w Wielkopolsce na podstawie badań własnych
Minta Z.
(PIWet-PIB, Puławy)
Szczepionki dla drobiu w Polsce - historia i stan obecny
Pouquier P.
(IDVet, Francja)
Nowe testy ELISA jako praktyczne narzędzie do programu monitoringu w
stadach drobiu szczepionych szczepionkami rekombinowanymi
Stenzel T.
(UWM, Olsztyn)
Zasady profilaktyki swoistej w stadach gołębi
Szeleszczuk P.
(SGGW, Warszawa)
Szczepienia w zakładzie wylęgu drobiu –od teorii do praktyki
Śmietanka K.
(PIWet-PIB, Puławy)
Polskie doświadczenia w immunoprofilaktyce chorób drobiu zwalczanych
z urzędu
Tomczyk G.
(PIWet-PIB, Puławy)
Znaczenie immunoprofilaktyki swoistej w zwalczaniu mykoplazmozy drobiu
Tykałowski B.
(UWM, Olsztyn)
Immunomodulacja w kontekście odporności poszczepiennej przeciwko wybranym
chorobom drobiu o etiologii wirusowej
Wieliczko A.
(UP, Wrocław)
Immunoprofilaktyka swoista salmonelloz drobiu
Van den Berg T.
(CODA-CERVA, Belgia)
Szczepionki wektorowe a odporność

Podobne dokumenty