Generuj PDF z tej stronie - Ministerstwo Skarbu Państwa

Komentarze

Transkrypt

Generuj PDF z tej stronie - Ministerstwo Skarbu Państwa
Ministerstwo Skarbu Państwa
Źródło:
http://msp.gov.pl/pl/przeksztalcenia/licznik-prywatyzacyjny/przychody-z-prywatyzacj/r1542,Przedsiebiorstwo-Ro
bot-Drogowo-Mostowych-w-Wadowicach-sp-z-oo.html
Wygenerowano: Czwartek, 9 marca 2017, 02:41
Powrót do wyników
Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych
w Wadowicach sp. z o.o.
Nazwa
Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych w Wadowicach sp. z
o.o.
Siedziba
Wadowice
Przedmiot działania
42.11.Z Roboty związane z budową dróg i autostrad
Udział SP %
100
Informacje
Na dzień 2009.12.31
Suma bilansowa
5793596,9 zł
Kapitał własny
3664873,69 zł
Kapitał
zakładowy
2900000 zł
Przychody ze
sprzedaży
19348866,55 zł
Wyniki netto
9383,78 zł
Zatrudnienie
93 osób
Informacje dodatkowe
Link do strony WWW
/Decyzja ministra
właściwego do spraw
Skarbu Państwa o
prywatyzacji spółki
18.03.2009
Wybór doradcy przy
prywatyzacji
spółki(podmioty
zgłaszające się)
Doradztwo Gospodarcze DGA S.A., Siedziba: Poznań
F5 Konsulting SP. z o.o., Siedziba: Poznań
Konsorcjum: BAA Polska Sp. z o.o., Access Sp. z o .o.,A. Żebrowski
i Wspólnicy Kan Pra. Sp. kom., Siedziba: Warszawa
Konsorcjum: BUDOSERWIS Z.U.H. Sp. z o.o. i "URMASZ" Sp. z o.o.,
Siedziba: Chorzów/Warszawa
Konsorcjum: "Omikron-Konsulting" dr Karol Chrabański, Secus
Asset Management S.A., Siedziba: Katowice
Konsorcjum: Art Capital Sp. z o.o. i Dom MaklerskiPolonia Net SA,
Siedziba: Kraków
Konsorcjum firm: KANTOR Doradcy w Zarządzaniu so. z o.o. w
Warszawie; DS. Consulting sp. z o.o. w Gdańsku, Siedziba:
Warszawa, Gdańsk
Konsorcjum:GKJW Sp z o.o. Busines Consulting Sp z o.o.,
Staszowski Marek Wyceny Majątkowe, Doradztwo Logistyka
"XSIOR", Siedziba: Warszawa
Konsorcjum firm: PKF Consult Sp. z o.o. oraz PKF Grupa
Konsultingowa Sp. z o.o., Siedziba: Warszawa
Link do ogłoszenia
Ogłoszenie
Doradca
prywatyzacyjny
Konsorcjum: "Omikron-Konsulting" dr Karol Chrabański, Secus
Asset Management S.A.
Siedziba: Katowice
Data zawarcia umowy: 2009.09.25
Link do strony WWW
doradcy
prywatyzacyjnego
http://www.omikron.com.pl, www.secusam.pl
/Analizy
przedprywatyzacyjne
Przedmiotem umowy jest sporządzenie: analizy sytuacji prawnej
majątku Spółki, oszacowanie wartości Spółk, analiza realizacji
obowiązków wynikających z tytułu wymagań ochrony środowiska
(opcja), analiza stanu i perspektyw rozwoju przedsiębiorstwa
Spółki (opcja) a także sporządzenie memorandum informacyjnego
Spółki.
Data odbioru analiz: 2010.02.11
Uwagi i informacje
dodatkowe
Nazwa nabywcy/ Imię i
nazwisko
Katowickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego
""BUDUS"" S.A.
Forma prawna
Spółka akcyjna
Siedziba/ Miejsce
zamieszkania
Katowice
Przedmiot działania
.
Link do strony WWW
nabywcy
Wejdź na stronę
Uwagi i informacje
dodatkowe
Departament
DNWiP 3
Imię i nazwisko
Oskar Hoder
Stanowisko
główny specjalista
Uwagi i informacje
dodatkowe
-
Ostatnia zmiana: 31.01.2017