Żywot św. Stefana króla Węgier czyli Kronika węgiersko

Komentarze

Transkrypt

Żywot św. Stefana króla Węgier czyli Kronika węgiersko
Ryszard Grzesik
Żywot św. Stefana króla Węgier czyli Kronika węgiersko-polska
Jest to drugie w historii tłumaczenie Kroniki węgiersko-polskiej na język polski (po
przekładzie Hipolita Kownackiego z 1823 r.) i drugie tłumaczenie tej Kroniki na język nowożytny (dopiero po jego ukazaniu się ukazał się literacki przekład węgierski, a krytyczny przekład węgierski jest obecnie w opracowywaniu, podobnie jak tłumaczenie słowackie). Poprzedza je wstęp, w którym autor podjął próbę przedstawienia zarówno czasów opisywanych
przez Kronikę, jak i okoliczności jej powstania, a podstawą była jego monografia poświęcona
temu dziełu. Tekst opatrzony został przypisami filologicznymi i rzeczowymi identyfikującymi
osoby, miejsca, objaśniającymi wydarzenia.

Podobne dokumenty