Karta oswietlenie_architektoniczne

Komentarze

Transkrypt

Karta oswietlenie_architektoniczne
CRICKET 61
CRICKET 61 są najazdowymi oprawami o IP67,
przeznaczonymi do montażu głównie w podłożu, do
użytku zewnętrznego oraz wewnętrznego, o bardzo
niskiej temperaturze występującej na powierzchni
szyby (max 47°C). Ich podstawowe zastosowanie pozwala
uzyskać efektowny rodzaj oświetlenia architektonicznego.
Prostokątny, czysty liniowo kształt opraw, użyte do ich
produkcji materiały o wysokiej jakości pozwalają na
korzystanie z opraw Cricket 61 w realizacjach o wysokim
prestiżu. Są one dostępne z maskownicą popielaty
aluminium, lub wykonaną ze stali nierdzewnej Inox.
Aby zapewnić możliwość wszechstronnego stosowania
opraw Cricket 61 oferujemy oprawy z odbłyśnikiem
asymetrycznym (Imax 10° symetrycznym, jak również
możliwość użycia kolorowych źródeł.
t ,PSQVT PQSBXZ PSB[ TUVE[JFOLB [ UFDIOPQPMJNFSV
odporna na czynniki chemiczne.
t .BTLPXOJDBXLPMPS[FQPQJFMBUZBMVNJOJVNMVC[FTUBMJ
nierdzewnej Inox AISI 316.
t 0EC’ZžOJLJPLTZEPXBOFBMVNJOJPXF
t 6T[D[FMLJTJMJLPOPXFPXZE’VƒPOFKUSXB’PžDJ
t 4[ZCZIBSUPXBOFCF[QJFD[OF
t ;[BTJMBD[BNJFMFLUSPOJD[OZNJŸ7)[
t %XJF E’BXJDF 1( [ [BžMFQLBNJ EP [BTJMFOJB
pojedynczej oprawy lub w linie.
t 1PEXØKOZ [BDJTL YNN2 okablowanie 2x1,5mm2
pozwalające na łączenie opraw w linie.
t ĽSVCZ[FXOŢUS[OFOJFSE[FXOF
t /B ƒZD[FOJF NPHŕ CZŗ EPTUŢQOF XFSTJF TQFDKBMOF OB
napięcia oraz częstotliwości specjalne, specjalne kolory
lub wykonane z materiału samogasnącego V0-850°itp).
OŚWIETLENIE ARCHITEKTONICZNE – Gruntowe
94
04
05096894
05097204
CRICKET 61/S
Odbłyśniki symetryczne
AL/S 14/24 ETRC
G5
G5
G5
G5
I/S
14/24 ETRC
14W
24W
14W
24W
Lumilux FH-14/Master TL5 HE
Lumilux FQ-24/Master TL5 HO
Lumilux FH-14/Master TL5 HE
Lumilux FQ-24/Master TL5 HO
72°
94
04
05096694
05097004
CRICKET 61/A
Odbłyśniki asymetryczne (Imax 10°)
AL/A 14/24 ETRC
G5
G5
G5
G5
I/A
14/24 ETRC
14W
24W
14W
24W
88°
Lumilux FH-14/Master TL5 HE
Lumilux FQ-24/Master TL5 HO
Lumilux FH-14/Master TL5 HE
Lumilux FQ-24/Master TL5 HO
100°
23°
80°
OK
OK
700x200
400
NO
14W Dmax=75m 24W Dmax=60m
n°=90
n°=70
Dmax
(m)
230V-AC
150
MONTAŻ
Oprawy Cricket 61 montowane zwykle w podłożu, są narażone na różne niekorzystne czynniki
zewnętrzne. W tym celu, aby zapewnić sprawne i długie działanie opraw, należy szczególną
uwagę zwrócić na poprawny montaż, który powinien być wykonany przez wyspecjalizowaną
osobę respektującą instrukcję montażową załączoną do oprawy. Oprawy Cricket 61 są odporne
na nacisk statyczny 3200kg oraz na przejazd pojazdami o masie 15000kg z max V 30km/h (jeżeli
są odpowiednio osadzone w cemencie). Jeżeli oprawy te są umieszczone bezpośrednio w
ziemi, mogą być odporne na przejazd pojazdami Cricket masie max 300kg, ponieważ jest to
max wytrzymałość takiego podłoża.
Oprawy Cricket nie mogą być montowane w zagłębieniach terenu, powinien być zapewniony
odpowiedni drenaż pod oprawą do odprowadzenia wody, np. z żwiru lub kamieni 25 cm. Aby
zapewnić szczelność IP67 prosimy stosować wyłącznie kabel zasilający typu H07RN-F 2x1,5 o
Ø9÷12mm. Inne kable mogą nie gwarantować stopnia szczelności IP 67.
AKCESORIA
A0235
14018320
14076720
14026620
14026720
60
A0382
A0235
A0382
A0250/AL
A0250/Inox
A0250
80
630
,BCFM[BTJMBKŕDZ)3/'YNN2 do zamówienia w metrach.
1m kabla gumowego H07RN-F 2x1,5 mm2.
Łącznik do połączenia mechanicznego w szereg dwóch opraw, jednej za drugą. A0250 /AL z płytą aluminiową w kolorze popielaty aluminium.
A0250/I z płytą ze stali nierdzewnej Inox AISI 316. (Na zewnątrz max 5 szt/AL lub 10szt/Inox).
IK 09
18J
CLASS
II
94
IP 67
04
PG13,5
Ø9÷Ø12
150
FH
FQ
LED
14W
24W
Max 1,5W
Max 30Km/h
H07RN-F 2x1,5/2x2,5
130
670
max 4,5kg
2x2,5mm2
94
04
06013594
06013694
06013804
06013904
CRICKET 61/ LED HP
#JB’Z
#JB’Z
Niebieski
Niebieski
Max 3.000Kg
Max 12.000Kg
Z 8 Led 1,4W z regulacją ±20°
8 Led x 1,4W
Modele kompletne w zasilacz led. Muszą być zasilane napięciem 220÷240V - 50/60Hz.
,PNQMFUOFXQPEXØKOŕE’BXJDŢJPLBCMPXBOJFQS[FMPUPXFŸNN2 , mogą być zasilane pojedynczo lub szeregowo
( max 35 szt., rozmieszczone na max długości 100 metrów ).
94
04
06013794
06014004
CRICKET 61/ LED HP / RGB
5 Led multichip
5 Led multichip
Z 5 MultiLed do modyfikacji kolorów
5 Led x 3,6W
$3*$,&5-FE)13(#o,MBTB***oTŕXZQPTBƒPOFX-FENVMUJDIJQ8NPDDB’LPXJUBSP[TZ’¡
[EPMOZDIEPNPEZmLBDKJLPMPSØX0QSBXZUFNVT[ŕCZŗ[BTJMBOFTQFDZmD[OZN
TZTUFNFN3(#JTUFSPXOJLJFN."45&3
1P’ŕD[FOJFNJŢE[Z."45&3BPQSBXŕNVTJCZŗPCPXJŕ[LPXPXZLPOBOFTQFDKBMOZNLBCMFNEPTUBSD[BOZNKBLPBLDFTPSJP"4ZTUFN3(#
pozwala na wybranie jednego z trzech programów do zmiany barw : wszystkie kolory (cykl ok.70 sek.), kolory ciepłe (50 sek.), kolory zimne (50 sek.).
1P[BUZNTZTUFN3(#QP[XBMBOBXZCSBOJFJTUB’FVTUBXJFOJFKBLJFHPLPMXJFLLPMPSVBƒEPOBTUŢQOZDIVTUBXJFŴ
Moduł MASTER (A0378), złożony z zasilacza i z układu regulującego, jest do zamówienia razem z oprawami i może być montowany w max odległości od opraw 80m, w miejscach
chronionych. Może sterować max 1 oprawą. Aby sterować większą ilością opraw ( max 10 ), należy postępować następująco:
- 2 oprawy: 1 szt Master A0378 + 1 szt Slave A0379
- 3 lub więcej opraw (max 100): 1 szt MASTER A0378 + ilość SLAVE A0379 obliczona według reguły: ilość opraw minus 1 + 1 zasilacz A0220/40 na każde 2 oprawy, minus 1 (jeśli ilość
PQSBXKFTUOJFQBS[ZTUBo[BPLSŕHMJŗJDIJMPžŗEPKFEOPTULJXZƒT[FK
N° 1 Cricket 61
N° 2 Cricket 61
A0378 (MASTER)
A0378 (MASTER)
A0378 (MASTER)
220÷240V
50-60Hz
Max 80m
A0379
(SLAVE)
Max 80m
AKCESORIA
A0378
A0379
A0220/40
A0381
A0380
A0379
(SLAVE)
220÷240V
50-60Hz
220÷240V
50-60Hz
N° 3 ÷ max100 Cricket 61
Max 80m
A0220
(40W)
A0379
(SLAVE)
A0379
(SLAVE)
14071920
A0378
14072020
14015520
14072220
14072120
A0379
A0220/40
A0381
A0380
;FTUBX[BTJMBKŕDZ)13(#[’PƒPOZ[[BTJMBD[B8Ÿ7)["$XZKžDJF7$$EMBNBYPQSBX
JNPEV’V."45&3
modyfikującego kolor (max 5 opraw).
.PEV’EPEBULPXZNPEZmLVKŕDZLPMPS4-"7&
EMBNBYPQSBX)13(#.PEV’Z4-"7&EPEBULPXFTŕTUFSPXBOFQS[F[NPEV’."45&3
Transformator elektroniczny 115÷240V 50/60Hz AC/24V CC - 40W, zamontowany na podstawie z ocynkowanej blachy.
Pilot na podczerwień do zdalnego sterowania, umożliwiający z odległości zmianę kolorów.
,BCFM[BTJMBKŕDZ403/'YEP[BNØXJFOJBXNFUSBDIUZMLPEMB)13(#
61
SBP
UWAGI NA TEMAT DOBORU I ZASTOSOWANIA PRODUKTÓW
SZKLANE ZAMKNIĘCIA
Szyby użyte w naszych oprawach są wykonane ze szkła hartowanego „bezpiecznego”,
co oznacza, że ich ewentualne uszkodzenie powoduje rozsypanie się szkła na maleńkie
fragmenty, które nie powodują zagrożenia dla osób i rzeczy.
Szyby są produkowane przez huty szkła o automatycznym procesie produkcyjnym,
przy ciągłej kontroli jakości. Przed zamontowaniem w naszych urządzeniach, szyby te
są poddawane kolejnej wyrywkowej kontroli przez SBP i testowane na odpowiednią
fragmentację przy rozbiciu.
Niestety mimo wszystkich wyżej wymienionych zabezpieczeń nie można zupełnie
wykluczyć ewentualnego uszkodzenia szyby. W niektórych przypadkach może to nastąpić
(procentowo ≤0,3%) w pierwszych godzinach pracy oprawy i należy brać to pod uwagę.
Aceton
Octan etylowy
Kwas arsenowy
Kwas octowy ≤30%
Kwas bromowy
Kwas solny ≤20%
Kwas cytrynowy ≤20%
Kwas mrówkowy ≤30%
Kwas azotowy ≤20%
Kwas siarkowy ≤50%
Klimat morski
Rozpuszczony chlorek sodu
Woda utleniona ≤40%
Alkohol ≤30%
Alkohol etylowy
Kwas izopropylowy
Amoniak ≤25%
Dwutlenek węgla
Aminobenzen
Benzen
Benzyna
Keton
Chlor (opary)
Chloroform
Chlorofenol
Chlorek metylowy
Chlorek wapnia
Tempertyna
Eter
Eter naftowy
Fenole
Gliceryna
Tłuszcze zwierzęce
Tłuszcze roślinne
Ług syntetyczny
Metanol
Olej mineralny
Olej roślinny
Olej silikonowy
Tlenek węgla
Ozon
Soda
Soda kaustyczna ≤2%
Soda kaustyczna ≤10%
Siarczan aluminium
Siarczan miedzi
Siarkowodór
Tetrachlorek węgla
Toluen
Trichloroetylen
Ksylen
Stal nierdzewna
ZANIECZYSZCZENIE ŚWIETLNE
Coraz bardziej zwraca się uwagę na szkodliwą emisję światła w kierunku nieba powodującą
zanieczyszczenie świetlne. Wdrażana jest coraz większa ilość przepisów regulujących
to zjawisko, obligujących gremia decydujące o doborze opraw do stosowaniu ich w
realizacjach iluminacyjnych.
W naszym katalogu znajduje się wysoki wybór opraw spełniających powyższe wymogi,
co umożliwia wykonanie instalacji zgodnej z lokalnymi normami.
10
Nie odporne
Poliwęglan
PC
KOMPATYBILNOŚĆ CHEMICZNA
Bardzo istotne jest, aby każdorazowo upewnić się (zwłaszcza przy użyciu opraw mających
plastikową obudowę), że oprawy są zainstalowane w miejscach, w których mogą
występować tylko takie czynniki chemiczne, które są kompatybilne z rodzajem materiału
użytego do produkcji. Ponieważ nie ma takiego materiału, który jest odporny na wszystkie
czynniki chemiczne, w miejscach ich występowania należy sprawdzić ich kompatybilność
z rodzajem przewidzianej oprawy posługując się odpowiednią tabelą.
Częściowo odporne
Metakryl
PMMA
WARUNKI ZASTOSOWAŃ
Urządzenia SBP są generalnie przeznaczone do pracy pod napięciem 230V/50Hz
o współczynniku kompensacji mocy cosφ ≥0,9. Inne wersje urządzeń mogą być
wyprodukowane na życzenie.
Aby zapewnić sprawne, wieloletnie działanie naszych urządzeń prosimy przestrzegać
poniższych zasad:
- montaż urządzeń powinien być dokonywany przez osoby posiadające
odpowiednie kwalifikacje.
- instrukcje montażu powinny być uważnie czytane i przestrzegane, zwłaszcza
fragmenty wskazujące na przeznaczenie i miejsce zastosowania,
temperaturę pracy, napięcie zasilania, pozycję pracy, minimalną odległość
od oświetlanej powierzchni.
Powinny być również przestrzegane normalne zasady konserwacji, wymiana źródeł światła
oraz komponentów elektrycznych po osiągnięciu „progu życia” lub uszkodzonych.
Odporne
Poliamid
PA
GWARANCJA
Sprawne działanie wszystkich urządzeń SBP jest gwarantowane dwuletnią gwarancją (
patrz str.152 ).
ODPORNOŚĆ NA CZYNNIKI CHEMICZNE
Aluminium
AL
OGÓLNE
Wszystkie produkty SBP są produkowane zgodnie z normami jakości określonymi
certyfikatem UNI EN ISO 9001, zgodnym z normą europejską EN 60598-1 (CEI 34-21) oraz
dyrektywami europejskimi L.V. 73/23 CEE, 93/68 CEE-EMC 89/336 CEE. Nasze produkty
posiadają znak CE i mogą być stosowane we wszystkich krajach Wspólnej Europy.
JAK KORZYSTAĆ Z KATALOGU
KOLORY
80
CZARNY piaskowy RAL 9005
90
JASNY popiel RAL 7035
04
INOX ( STALOWY )
40
BRĄZ Naturalny
81
CZARNY Piaskowy simil RAL 9005
94
POPIEL aluminium RAL 9006
11
ALUMINIUM
50
MIEDŹ
85
BIAŁY RAL 9010
96
POPIEL piaskowy RAL 7039
RODZINA PRODUKTU
OPIS
TABELA TECHNICZNA PRODUKTU
NAZWA PRODUKTU
Oprawy WIN są to kompaktowe naświetlacze o małej
głębokości, o geometrycznej liniowej formie, do użytku
wewnętrznego i zewnętrznego, do oświetlenia oraz
podkreślenia fasad, oświetlenia wystaw sklepowych
obiektów architektonicznych.
Mogą być instalowane w bardzo niewidoczny, dyskretny
sposób np. na gzymsach budynków będąc jedynie
źródłem iluminacji podkreślającym walory obiektu.
Dostępność szerokiego wyboru odbłyśników, możliwość
stosowania całej gamy źródeł światła pozwala na
wykorzystanie ich w różnych instalacjach iluminacyjnych.
Rodzina opraw WIN podzielona jest na dwie wielkości:
WIN 01 (max 150W) i WIN 02 (max 400W – zobacz str.24).
t ,PSQVTPQSBXZXZLPOBOZ[PEMFXVBMVNJOJPXFHPXLPMPS[F
popielaty aluminium.
t 0EC’ZžOJLJTZNFUSZD[OFBTZNFUSZD[OFJXŕTLPTUSVNJFOJPXF
wykonane z polerowanego i oksydowanego aluminium.
t 4[ZCB IBSUPXBOB VNJFT[D[POB X QPMJNFSPXFK SBNDF OB
zawiasach.
t 6T[D[FMLBTJMJLPOPXBPXZE’VƒPOFKƒZXPUOPžDJ
t +BS[NPTUBMPXFQPNBMPXBOFQSPT[LPXPOBLPMPSQPQJFMBUZ
aluminium.
t %’BXJDB1(EPLBCMB)3/'(ŸNN
t 4UBMPXFžSVCZ[FXOŢUS[OF
IK 08
5J
CLASS I
0,077m2
0,028m2
max 5,1kg
SD
IP 66
94
70÷150W
268
105
PG11
Ø5÷Ø10
216
340
WIN 01
3xØ9
Max 120°
Max 60°
140
Min 0,5m
Max 95°
H07RN-F 3G2,5
2xM8
35
Min 0,5m
Min 0,5m
Max 30°
3x2,5mm2
NAŚWIETLACZE
94
WIN 01/S
05144894
/S 70
94
CR
05144994
/S 150 94
CR
Odbłyśniki symetryczne
AKCESORIA
RX7s
A0286
70W HQI-TS/MH-TD
CDM-TD/NAV-TS
RX7s 150W HQI-TS/MH-TD
CDM-TD/NAV-TS
A0285
A0283-A00284
A0305-A0306
A0287/500
A0259/1
A0259/2
A0308-A0325
Ø60÷76
62°
3xØ9
Max 120°
Max 820
1700
110°
155
216
72°
2xM8
Ø60÷76
35
140
Max 60°
500
Max 450
94
WIN 01/A
Odbłyśniki asymetryczne
05126394
/A 70
94
CR
05126494
/A 150 94
CR
14043294
14043194
14042920
14043020
14048104
14048204
14043394
14029094
14047194
14048894
RX7s
70W HQI-TS/MH-TD
CDM-TD/NAV-TS
RX7s 150W HQI-TS/MH-TD
CDM-TD/NAV-TS
Imax 15÷20°
76°÷80°
30°
36°
32°
36°
A0286
A0285
A0283
A0284
A0305
A0306
A0287/500
A0259/1
A0259/2
A0308/1
14049094 A0308/2-90°
94
WIN 01/C
/C 70
94
CR
05126694
/C 150 94
CR
94
94
94
94
94
14048994 A0308/2-180° 94
Odbłyśniki wąskostrumieniowe
05126594
94
94
14049194 A0308/3-90°
RX7s
70W HQI-TS/MH-TD
CDM-TD/NAV-TS
RX7s 150W HQI-TS/MH-TD
CDM-TD/NAV-TS
94
14050294 A0325/3-120° 94
14049294 A0308/4
94
Żaluzja w kolorze popielaty aluminium.
Osłona aluminiowa pomalowana na kolor popielaty aluminium.
Szyba matowa do wymiany szyby standardowej.
Dodatek do szyby matowej przy zamówieniu razem z oprawą.
+BS[NP[FTUBMJOJFSE[FXOFK*OPY8*/
Dodatek do jarzma ze stali nierdzewnej przy zamówieniu razem z oprawą.
Wysięgnik 500mm, metalowy w kolorze popielaty aluminium do montażu na ścianie.
6DIXZUPCSPUPXZmalowane popielaty aluminium do montażu 1 oprawy WIN 01 na słupie Ø60÷76mm.
6DIXZUPCSPUPXZmalowane popielaty aluminium do montażu 2 opraw WIN 01 na słupie Ø60÷76mm.
Wysięgnik do montażu na słupie dla 1. oprawy WIN 01, przekrój słupa od Ø60÷76mm o wysokości max. 7,5m.
Aluminiowa głowica z metalowym wysięgnikiem, pomalowana na kolor popielaty aluminium1BUS[TUS
Wysięgniki do montażu 2. opraw WIN 01 na słupie pod kątem 90°, przekrój słupa od Ø60÷76mm o wysokości max. 7,5m.
Aluminiowa głowica z metalowym wysięgnikiem, pomalowana na kolor popielaty aluminium1BUS[TUS
Wysięgniki do montażu 2. opraw WIN 01 na słupie pod kątem 180°, przekrój słupa od Ø60÷76mm o wysokości max. 7,5m.
Aluminiowa głowica z metalowym wysięgnikiem, pomalowana na kolor popielaty aluminium1BUS[TUS
Wysięgniki do montażu 3. opraw WIN 01 na słupie pod kątem 90°, przekrój słupa od Ø60÷76mm o wysokości max. 7,5m.
Aluminiowa głowica z metalowym wysięgnikiem, pomalowana na kolor popielaty aluminium1BUS[TUS
Wysięgniki do montażu 3. opraw WIN 01 na słupie pod kątem 120°, przekrój słupa od Ø60÷76mm o wysokości max. 7,5m.
Aluminiowa głowica z metalowym wysięgnikiem, pomalowana na kolor popielaty aluminium1BUS[TUS
Wysięgniki do montażu 4.opraw WIN 01 na słupie pod kątem 90°, przekrój słupa od Ø60÷76mm o wysokości max. 7,5m.
Aluminiowa głowica z metalowym wysięgnikiem, pomalowana na kolor popielaty aluminium1BUS[TUS
8°÷12°
94
WIN 01/WR
05246794
05246894
/WR
/WR
70
150
Odbłyśniki o charakterystyce oprawy ulicznej
94
94
CR
CR
G12 70W HCI-T/HQI-T
G12 150W HCI-T/HQI-T
22
23
KONFIGURACJA ZASILACZA
KOD PRODUKTU
KOLOR PRODUKTU
KONFIGURACJA ELEKTRYCZNA PRODUKTU
05126594
05126594
AKCESORIA
Na stanie magazynu
Termin dostawy do ustalenia
SYMBOLE
- - - - - Bez części elektrycznych
Oprawy do użytku zewnętrznego
C
Okablowany bez kompensacji
CR
Okablowany z kompensacją
CRL
Okablowany z kompensacją i źródłem światła
CRF
Okablowany z kompensacją, z bezpiecznikiem
ETRC
Okablowany z dławikiem elektronicznym
L
Ze źródłem światła
max 5,1kg
T
Z transformatorem
0,08m2
Oprawy do użytku wewnętrznego
Ciężar brutto
Powierzchnia wystawiona na działanie wiatru
11

Podobne dokumenty