i międzyszkolny konkurs literowania w języku angielskim

Komentarze

Transkrypt

i międzyszkolny konkurs literowania w języku angielskim
I MIĘDZYSZKOLNY KONKURS LITEROWANIA
W JĘZYKU ANGIELSKIM
REGULAMIN KONKURSU
 UCZESTNICY
Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas IV szkoły podstawowej.
 CELE KONKURSU
Celem konkursu jest zachęcanie i motywowanie uczniów do doskonalenia znajomości języka
angielskiego, w tym rozwijania zasobu słownictwa oraz utrwalania zasad ortograficznych, a także
zwiększenie kompetencji językowej w zakresie poprawnego literowania w języku angielskim.
 ZGŁOSZENIA
Każda szkoła może zgłosić trójkę kandydatów, których należy wyłonić w eliminacjach wewnątrzszkolnych,
uwzględniających charakter konkursu.
Szkoła zgłaszająca samodzielnie ustala sposób i formę wyłonienia uczestników.
Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wysłanie faksem lub mailem formularza zgłoszeniowego.
E-mail szkoły: [email protected]
fax: 25 794 35 91
 TERMINY
Zgłoszenia do udziału w Konkursie będą przyjmowane do dnia 26 maja 2014 roku
Finał I Międzyszkolnego Konkursu Spelling Bee odbędzie się w Szkole Podstawowej z Oddz.
Integracyjnymi Nr 6 w Siedlcach dnia 30 maja o godz. 8.00.
 PRZEBIEG KONKURSU

Konkurs składa się z dwóch etapów.
ETAP I
- część ustna
Uczestnicy konkursu będą mieli za zadanie przeliterować wylosowane i przeczytane przez lektora
zestawy wyrazów 4-, 5- i 6- literowych.
Na przeliterowanie każdego słowa uczeń ma do 30 sekund.
Do etapu finałowego przechodzą uczestnicy, którzy popełnili jak najmniej błędów i zdobyli jak najwięcej
punktów.
FINAŁ
- część ustna
Uczestnicy losują słowa, które następnie muszą przetłumaczyć na język angielski i je przeliterować.
Na przetłumaczenie i przeliterowanie każdego słowa uczeń ma 30 sekund.
Zwycięzcą zastaje osoba, która popełniła jak najmniej błędów.
 PUNKTACJA
- Uczeń ma prawo zapisać sobie słyszane sowo na kartce (kartki będą wcześniej przygotowane przez
komisję).
- W I Etapie konkursu uczeń ma prawo zapytać o znaczenie słowa do przeliterowania.
- Za każde poprawnie przeliterowane słowa bez podpowiedzi (tłumaczenie/zapisanie) uczeń otrzymuje 2
punkty.
- Za bezbłędne przeliterowanie słowa z jedną podpowiedzią uczeń otrzymuje 1 punkt, za dwie
podpowiedzi , czyli tłumaczenie i zapisanie wyrazu w oryginale 0,5 punkta.
 UWAGI
Organizatorzy konkursu w wyjątkowych sytuacjach zastrzegają sobie prawo do zmian w regulaminie po
wcześniejszym poinformowaniu o tym uczestników.
 NAGRODY
Zdobywcy I, II i III miejsca otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy.
Pozostali uczestnicy otrzymają nagrody pocieszenia oraz dyplomy uczestnictwa.
SPONSORZY
Wydawnictwo MacMillan
Wydawnictwo Oxford
Organizatorzy konkursu:
mgr Anna Bareja
mgr Monika Szostek

Podobne dokumenty