Zakres tematyczny zajęć z historii staro ytnej: Prowadzący: dr hab

Komentarze

Transkrypt

Zakres tematyczny zajęć z historii staro ytnej: Prowadzący: dr hab
Zakres tematyczny zajęć z historii starożytnej:
Prowadzący: dr hab. Wiesław Suder
- wykład: Dzieje społeczne i kultura obyczajowa świata greckorzymskiego
- warunki zaliczenia wykładu: regularne uczęszczanie i
sumienne słuchanie wykładu, co da studentom wpis do
indeksu
- ćwiczenia: tematyka zajęć obejmuje wybrane zagadnienia z historii
politycznej i społecznej świata grecko-rzymskiego
Tematy kolejnych zajęć:
- Wielka kolonizacja grecka
- Wojny grecko-perskie
- Ustrój polityczny Aten i Sparty w V - IV wieku p.n.e.
(dwa spotkania)
- Wojna peloponeska
- Hellenizm
- Ustrój polityczny Republiki Rzymskiej ( dwa spotkania)
- Podbój Italii przez Rzym
- Pryncypat
- Dominat
- Kryzys i upadek Cesarstwa zachodniorzymskiego
Warunkiem zaliczenia przedmiotu historii starożytnej jest uzyskanie
pozytywnej oceny z ćwiczeń i wpis z wykładu, co daje prawo do
przystąpienia do egzaminu. Jego zdanie kończy zaliczenie przedmiotu.