Formularz B - karta informacyjna dla: - decyzji i

Komentarze

Transkrypt

Formularz B - karta informacyjna dla: - decyzji i
Formularz B - karta informacyjna dla:
-
decyzji i postanowień,
wskazań lokalizacyjnych
Lp.
*
Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne
1
Numer wpisu
B-2/14
2
Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na montażu prasy filtracyjnej
do odwadniania osadów ściekowych.
3
Znak sprawy
TOS.6220.7.2014
4
Data wydania
08.04.2014 r.
5
Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie*
Prezydent Miasta Radomsko
6
Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie*
dotyczy
PGK Sp. z o.o.
97-500 Radomsko, ul. Stara Droga 85
7
Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji
A-2/14
8
Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa
komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu
kontaktowego)
Urząd Miasta Radomsko
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Pok. 308, tel. 0 44 685 44 98
9
Informacja, czy decyzja/postanowienie* jest ostateczne
oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania
decyzji/postanowienia* lub o dokonanych w nich
zmianach
Decyzja ostateczna
10
Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji
---------------
11
Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego
dotyczy decyzja/postanowienie*
A-3/14, A-6/14, A-8/14, A-12/14, B-3/14, B-6/14, B-8/14, B-1/15
12
Uwagi
---------------
Niepotrzebne skreślić.

Podobne dokumenty