Regulamin - do druku

Komentarze

Transkrypt

Regulamin - do druku
Regulamin
5. Zgłoszenia:
Zgłoszenia wraz z wpłatą wpisowego w wysokości 25 zł (członkowie PTTK
po okazaniu legitymacji z opłaconą aktualną składką – 22 zł) przyjmowane będą
w Biurze PTTK do 01.02.2017 r. pod adresem:
1. Cel imprezy:
ü popularyzacja turystyki pieszej jako najprostszej formy aktywnego wypoczynku
ü poznanie walorów krajoznawczych Ziemi Koneckiej
ü sprawdzenie się w długodystansowej wędrówce w warunkach zimowych
Oddział PTTK, 26-200 Końskie, ul. Partyzantów 1,
tel./fax 41 372 31 70, [email protected],
zgłoszenia elektroniczne na www.pttkkonskie.pl
Numer konta: 28 1240 5006 1111 0000 5555 8686
XVIII Zimowy Marsz na 25 km
4 lutego 2017 r.
2. Organizatorzy:
ü Oddział PTTK w Końskich
ü Klub Turystyki Aktywnej PTTK „PASAT” w Końskich
ü Przy współpracy z Klubem Osiedlowym „Kaesemek” w Końskich.
3. Przebieg imprezy:
Start:
Zbiórka w sobotę 4 lutego 2017 r., godz. 8.30 przy Biurze PTTK w Końskich,
ul. Partyzantów 1. Po weryfikacji, podczas której każdy otrzyma mapkę
z przebiegiem trasy i jej opisem, uczestnicy zostaną przewiezieni na miejsce
startu do Nieba. Start ok. godz. 9.30 obok sklepu.
Trasa:
Niebo – Piekło – Piła – Stara Kuźnica – Drutarnia – Młynek – Końskie,
ok. 25 km, pokonywana jest indywidualnie przez uczestników, przebiega
szlakami turystycznymi oraz trasą oznakowaną przez organizatorów.
Meta:
Końskie, Klub Osiedlowy „Kaesemek”, ul. Wojska Polskiego 3, czynna od
godz.14:30 do 17:00. Po przyjściu na metę każdy uczestnik zobowiązany jest
zgłosić się do biura imprezy, gdzie otrzymuje pamiątkowy certyfikat oraz bierze
udział w losowaniu upominków.
4. Uczestnictwo:
XVIII Zimowy Marsz na 25 km jest ogólnodostępną imprezą turystycznorekreacyjną. Pokonanie trasy w warunkach zimowych wymaga od uczestników
dobrej zaprawy w turystyce pieszej. Uczestnikiem imprezy może być każda
osoba, która ukończyła 18 lat i posiada dobry stan zdrowia. W drodze wyjątku
do udziału w imprezie mogą być dopuszczone osoby niepełnoletnie, pod
warunkiem sprawowania nad nimi opieki podczas trwania całej imprezy przez
prawnych opiekunów. Udział nieletniego poprzedzony być musi złożeniem
przez jego rodzica pisemnego oświadczenia w Biurze PTTK. Wszyscy
uczestnicy ubezpieczają się indywidualnie i biorą udział w imprezie na własną
odpowiedzialność.
Zorganizowane grupy szkolne zgłaszają się na podstawie listy podpisanej przez
opiekuna. Opiekunowie tych grup zwolnieni są z opłaty wpisowego. Wpisowe
nie podlega zwrotowi.
6. Świadczenia organizatorów:
 certyfikat uczestnictwa
 dyplom dla szkół i instytucji
 ognisko z pieczoną kiełbasą na trasie
 pamiątkowy znaczek
 pieczątka rajdowa
 gorący posiłek oraz kawa i herbata na mecie
 punkty do OTP oraz odznaki krajoznawczej „Turysta Ziemi Koneckiej”
 upominek dla każdego w drodze losowania
 przejazd autokarem na trasie Końskie – Niebo.
7. Obowiązki uczestników:
Posiadanie odpowiedniego ubioru, ekwipunku i prowiantu, przestrzeganie
Karty Turysty, przepisów p. poż., ochrony przyrody i ruchu drogowego.
Stosowanie się do postanowień organizatorów.
8. Postanowienia końcowe:
Nie prowadzi się klasyfikacji za zajęte miejsce, a uzyskany na mecie czas
ma znaczenie honorowe. W razie wyjątkowo uciążliwych warunków
atmosferycznych start może być opóźniony, a trasa częściowo zmieniona.
W razie rezygnacji z kontynuowania wędrówki uczestnicy we własnym
zakresie zapewniają sobie powrót. Interpretacja niniejszego regulaminu
należy wyłącznie do organizatorów.
Do zobaczenia na trasie!!!
Organizatorzy
KALENDARZ IMPREZ TURYSTYCZNO – KRAJOZNAWCZYCH
ORGANIZOWANYCH W ODDZIALE PTTK W KOŃSKICH W 2017 r.
L
p
Termin
Nazwa imprezy
Miejsce
przeprowadzenia
1
14 stycznia –
sobota
XXX Rajd Zimowy
Okolice Końskich
2
4 lutego – sobota
XVIII Zimowy Marsz
na 25 km
Ziemia Konecka
Zak. Końskie
3
4 marca – sobota
XLII Rajd Bab
Ziemia Konecka
4
3 maja – środa
XXVII Biegi Uliczne
z ok. Konstytucji 3
Maja
Park Miejski
w Końskich
5
6 – 7 maja
sobota – niedziela
XXI Rajd Pieszy
„Nocna Majówka”
Ziemia Konecka
6
20 maja
sobota
XII Cross Maraton
„Przez Piekło do
Nieba” 42,195m
Okolice Sielpi
7
24 – 25 czerwca
sobota – niedziela
XXV Konecki
Maraton Pieszy
na 50 km
Ziemia Świętokrzyska
Zak. Sielpia
O/PTTK KTA PTTK
„PASAT” Komitet
Organizacyjny
8
21-27 sierpnia
XLVII Centralny Zlot
Krajoznawców CZAK
„Końskie 2017”
Sielpia, Końskie
Ziemia Świętokrzyska
Oddział PTTK
w Końskich
9
1-3 września
piątek – niedziela
XVI Supermaraton
Pieszy na 100 km
„Konecka Setka”
Ziemia Świętokrzyska
Zak. Sielpia
O/PTTK KTA PTTK
„PASAT” Komitet
Organizacyjny
10
9 – 10 września
sobota – niedziela
XXIV Konecki
Rajd Rowerowy
Ziemia Świętokrzyska
Zak. Sielpia
O/PTTK KTA PTTK
„PASAT” Komitet
Organizacyjny
11
16 września –
sobota
XVII Marsz po Medal
Ziemia Konecka
Zak. Sielpia
O/PTTK KTA PTTK
„PASAT” Komitet
Organizacyjny
11 listopada –
XXI Rajd
Niepodległości
Ziemia Konecka
Zak. Końskie
O/PTTK w Końskich
O/PTTK w Żarnowie
12
sobota
Organizatorzy
O/PTTK KTA PTTK
„PASAT” Komitet
Organizacyjny
O/PTTK KTA PTTK
„PASAT” Komitet
Organizacyjny
O/PTTK KTA PTTK
„PASAT” Komitet
Organizacyjny
O/PTTK KTA PTTK
„PASAT” Komitet
Organizacyjny
O/PTTK KTA PTTK
„PASAT” Komitet
Organizacyjny
O/PTTK KTA PTTK
„PASAT” Komitet
Organizacyjny
ODDZIAŁ PTTK W KOŃSKICH
Klub Turystyki Aktywnej „PASAT”
XVIII ZIMOWY MARSZ
na 25 km
REGULAMIN
Końskie, 4 lutego 2017 r.

Podobne dokumenty