Wykaz podręczników dla klasy drugiej

Komentarze

Transkrypt

Wykaz podręczników dla klasy drugiej
Wykaz podręczników dla klasy drugiej
w roku szkolnym 2016/2017
w VI Liceum Ogólnokształcącym im. J. Słowackiego w Kielcach
UWAGA !
Obowiązują podręczniki przystosowane do wieloletniego użytku.
W przypadku języków obcych oraz przedmiotu fizyka w medycynie
ostateczna decyzja o wyborze podręcznika zostanie podjęta na początku
września.
Do tego czasu proszę nie kupować podręczników do języków
obcych oraz do przedmiotu fizyka w medycynie !
Na lekcjach wychowania fizycznego obowiązuje obuwie halowe na jasnej
podeszwie oraz biała bluzka gimnastyczna.
Przedmiot
Tytuł
Autorzy
D. Chemperek
A. Kalbarczyk
Język polski
W. Bobiński
A. Janus – Sitarz
M. Pabisek
Nowe Zrozumieć tekst –
zrozumieć człowieka. Podręcznik
do języka polskiego dla liceum i
technikum, Klasa 2, Część 1 i 2
Nowe Lustra świata, Podręcznik
do języka polskiego dla liceum.
Kształcenie w zakresie
podstawowym i rozszerzonym,
Część 3 i 4
Wydawnictwo
Klasy
2a – 2g
WSiP
2h – 2i
WSiP
S. Kay
V. Jones
D. Brayshaw
B. Michałowski
Matura Focus Student's Book
V. Evans
J. Dooley
On Screen Upper-Intermediate
B2+
EGIS Sp. z o.o.
2e, 2f, 2g
V. Evans
J. Dooley
T. M. Tran
Medical
Express
Publishing
2e, 2f, 2g
A. Kryczyńska – Pham
dla początkujących:
Fokus 2
WSiP
A. D. Jarząbek
D. Koper
dla kontynuujących:
Motive - Deutsch Neu 2
WSiP
A. Fischer-Mitziviris,
S. JankePapanikolaou
Grupa DSD:
AusBlick 2
Hueber Polska
Język rosyjski
M. Wiatr-Kmieciak
S. Wujec
Wot i my 2, Podręcznik. Język
rosyjski dla szkół
ponadgimnazjalnych + zeszyt
ćwiczeń
Wydawnictwo
Szkolne PWN
Język francuski
R. Boutegege
M. Supryn-Klepcarz
Francofolie Express 1. Podręcznik Wydawnictwo
dla szkół ponadgimnazjalnych
Szkolne PWN
Język angielski
Język niemiecki
2a, 2b, 2c,
Pearson Central 2d, 2h, 2i
Europe
2a – 2i
2a – 2i
DSD 2
2a, 2c, 2e
2b, 2d, 2f, 2i
Język hiszpański
J. Corpas
A. Garmendia
C. Soriano
M. Kurczab
K. Kłaczkow
E. Świda
Matematyka
M. Kurczab
E. Kurczab
E. Świda
Chemia
M. Litwin
Sz. Styka – Wlazło
J. Szymońska
Fizyka
B. Sagnowska
M. Fiałkowska
J. Salach
Fizyka w medycynie
M. Braun
A. Byczuk
K. Byczuk
E. Wójtowicz
Informatyka
G. Koba
R. Kulesza
K. Kowalewski
Historia
P. Klint
P. Galik
Wiedza o
społeczeństwie
A. Janicki
J. Kięczkowska
M. Menz
Edukacja prawna
Historia i
społeczeństwo
Mi Aula Internacional 2
LektorKlett
2g, 2h
Matematyka. Podręcznik do
liceów i techników. Zakres
podstawowy. Klasa 2. Nowa
podstawa programowa 2012.
Obowiązuje podręcznik wraz ze
zbiorem zadań
Matematyka. Podręcznik do
liceów i techników. Zakres
podstawowy i rozszerzony. Klasa
2. Nowa podstawa programowa
2012.
Obowiązuje podręcznik wraz ze
zbiorem zadań
M. Litwin, Sz. Styka – Wlazło, J.
Szymońska, To jest chemia.
Część 1. Chemia ogólna i
nieorganiczna. Podręcznik dla
liceum i technikum. Zakres
rozszerzony
Z fizyką w przyszłość. Podręcznik
dla uczniów szkół
ponadgimnazjalnych. Zakres
rozszerzony. Część 1
Oficyna
Edukacyjna
Krzysztof
Pazdro
2e, 2f, 2g,
2h, 2i
Zrozumieć fizykę. Podręcznik dla
szkół ponadgimnazjalnych.
Kształcenie ogólne w zakresie
rozszerzonym cz. 1
Informatyka dla szkół
ponadgimnazjalnych – zakres
rozszerzony.
Zrozumieć przeszłość.
Starożytność i średniowiecze.
Podręcznik dla liceum
ogólnokształcącego i technikum.
Zakres rozszerzony, Część 1
Zrozumieć przeszlość. Dzieje
nowożytne. Podręcznik do historii
dla liceum ogólnokształcącego i
technikum. Zakres rozszerzony.
Część 2
W centrum uwagi. Podręcznik do
wiedzy o społeczeństwie dla
liceum ogólnokształcącego i
technikum. Zakres rozszerzony.
Część 1
Oficyna
Edukacyjna
Krzysztof
Pazdro
2e, 2f, 2g
Nowa Era
2a – 2b
Wydawnictwo
ZamKor
2e, 2f, 2g
Nowa Era
2b, 2d
Migra Sp. z o. o
Nowa Era
2h, 2i
Nowa Era
Nowa Era
Program autorski realizowany bez podręcznika
T. Maćkowski
Poznać przeszłość. Ojczysty
Panteon i ojczyste spory.
Podręcznik do historii i
społeczeństwa dla liceum
ogólnokształcącego i technikum.
2a, 2b, 2c,
2d
Nowa Era
2h
2h
2a, 2b, 2c,
2d
I. Janicka
J. Centek
Geografia
R. Malarz
M. Więckowski
T. Rachwał
D. Kaczmarek
M. Pengal
Poznać przeszłość. Rządzący i
rządzeni. Podręcznik do historii i
społeczeństwa dla liceum
ogólnokształcącego i technikum.
Poznać przeszłość. Wojna i
wojskowość. Podręcznik do
historii i społeczeństwa dla liceum
ogólnokształcącego i technikum
Oblicza geografii. Część 1.
Podręcznik dla liceum
ogólnokształcącego i technikum.
Zakres rozszerzony.
Oblicza geografii 2. Podręcznik
dla liceum ogólnokształcącego i
technikum. Zakres rozszerzony.
Odkrywamy na nowo. Biologia 1.
Zakres rozszerzony. Podręcznik
dla szkół ponadgimnazjalnych
Biologia
D. Kaczmarek
M. Zaleska –
Szczygieł
Odkrywamy na nowo, Biologia 2.
Zakres rozszerzony. Podręcznik
dla szkół ponadgimnazjalnych
Nowa Era
2a, 2b, 2c,
2d
Nowa Era
2e, 2f, 2g
Nowa Era
2c, 2d
Nowa Era
2c, 2d
Wydawnictwo
Pedagogiczne
Operon
2e, 2f, 2g
Wydawnictwo
Pedagogiczne
Operon
Przyroda
M. Galikowski
R. Hassa
M. Kaczmarzyk
A. Mrzigod
J. Mrzigod
M. Więckowski
2h, 2i
Przyroda. Podręcznik dla liceum
ogólnokształcącego i technikum.
Część 1
Nowa Era
Ekonomia w
praktyce
-----
Platforma internetowa
-----
Religia
J. Czerkawski
E. Kondrak
B. Nosek
Na drogach wiary, Podręcznik dla
klasy II liceum i technikum
Jedność
Etyka
P. Kołodziński
J. Kapiszewski
Etyka. Podręcznik dla szkół
ponadgimnazjalnych
Wydawnictwo
Pedagogiczne
OPERON
2c, 2d
2a – 2i
2a – 2i
Wykaz podręczników pozytywnie zaopiniowano podczas posiedzenia Rady Pedagogicznej w
dniu 20 czerwca 2016r.
Wykaz podręczników został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Rodziców przy VI Liceum
Ogólnokształcącym im. J. Słowackiego w Kielcach.