Szczegółowe informacje w komunikacie organizatora.

Komentarze

Transkrypt

Szczegółowe informacje w komunikacie organizatora.
,ttUB sponT0wY
U.K.§.
,,tIETltlAN-
96-330 Puszcza Mariańska
ul. Konstytucji 3 Maja 3
iel. (0-46) 83l-B1-36
NlP 8381753863
Puszcza Marińska, dn. 09.02 .20I3t.
REGULAMIN VII MISTRZOSTW JUNIOROW
GMINY PUszczA MARInŃsrł
W SZACHACH SZYBKICH w 2013 roku
I. CEL
}wyłonienie mistrzów Gminy Puszcza Marianska w szachach na rok 2013, w kategoriach
wiekowych do lat 10 i 13 dla szkół podstawowych oraz do lat 16 dla gimnazjów,
}podwyzszanie poziomu sportowego dzieci i rŃodzieĘ,
} popularyzacj a szachów.
il.
I TERMIN
Mistrzostwa odbędą się w GOK Puszcza Marińska w dniu 08.03.2013r. od godz. 900 Potwierdzenie
stańu godzina g'o - g'1 spóznieni grająod 2 rundy. Przewidywan e zakończenie około godziny l4m.
m.
MIEJSCE
UCZESTMCTWO
Zgłoszenia do 06.$ł.2013r. email: [email protected] lub tel. 506 1t8g7g. Uprawnieni
do gry:
i gimnazjów znajdujących się na terenie Gminy Puszcza
Mariańska,
} Wychowankowie Zakładu Poprawczego w Studzieńcu,
}Zawodnicy nzeszeni w UKS o,Hetman" Puszcza Marińska,
}Dzieci i rŃodzież mieszkająca na terenie naszej grnrny a uaząca się w szkołach poza naszą
gminą.
Łącznie w 3 grupach może wystartować 60 osób. O dopuszczeniu do gry decyduje kolejnośćzgloszeń.
Zawodnicy zg}aszający się w dniu zawodów zostanądopuszczeni o ile będąwolne miejsca.
}Uczniowie szkoł podstawowych
rV.
SYSTEM ROZGRY\MEK
} W turniej u obowiąpuj ą przepisy kodeksu szachowego.
}Czas gry P'l5 (zawodnik ma w każdej partii 15 minut na własne myślenie).
}System gry szwajcarski oddzielnie dla każdej kategorii wiekowej. Okolejności miejsc decyduje
liczba punktów, M-Bucholtz, Bucholtz, liczba zwycięstw, progres, przy równości powyższych
punktacji dodatkowa partia tempem P'5.
}Dystans gry 5 rund w zależnościod liczby uczestników w grupie.
V.
NAGRODY
I
WYROZNIENIA
Nagrodzonych zostanie pierwszych 3 zawodników w kazdej kategorii wiekowej.
VI. SĘDZIOWAME
Sędzia główny Kamil Koliński
Uwaga: TV sytuacjach spornych decyduje sędzia zawodów.
VII. SPRAWY WYCHOWAWCZE
OpieĘ wychowawcrąpńczas zawodów sprawują opiekunowię ze szk<ł. ZŃtania się uczestnikom
opuszczania sali turnĘowej w&akcie gry.
uą
kąmil kolinski
prezes klubu