dla I Roku WLA 2015/2016 Ćwiczenia (2h lekcyjne = 90 min.)

Komentarze

Transkrypt

dla I Roku WLA 2015/2016 Ćwiczenia (2h lekcyjne = 90 min.)
1.
2.
Plan ćwiczeń i wykładów z histologii w semestrze I (zimowym) dla I Roku WLA 2015/2016
Ćwiczenia (2h lekcyjne = 90 min.)
Seminaria
Wykłady
Cytofizjologia/embriologia
(60 min.)
(1h lekcyjna = 45 min.)
1). Cytofizjologia - Cykl komórkowy
Tkanka nabłonkowa.
2). Cytofizjologia - Receptory komórkowe,
01.10.2015
endo i egzocytoza.
3). Cytofizjologia - Cytoszkielet, budowa i funkcja
30.09. i 02.10.2015
Tkanka nabłonkowa, gruczoły
Cytofizjologia - Starzenie się
Tkanka łączna i tłuszczowa.
zewnątrzwydzielnicze.
komórek, uszkodzenie i
08.10.2015
07 i 09.10.2015 śmierć komórek, nekroza i
apoptoza
3.
Tkanka łączna embrionalna, właściwa i
Cytofizjologia tłuszczowa.
Kolagenogeneza i
14 i 16.10.2015 elastogeneza – zaburzenia
4
Tkanka chrzęstna i kostna.
5
Tkanka mięśniowa.
6
28 i 30.10.2015
Oglądanie preparatów do kolokwium I.
04 i 06.11.2015
7.
Kolokwium praktyczne I.
8
Krew i szpik kostny.
Embriologia - Kostnienie na
21 i 23.10.2015 podłożu łącznotkankowym i
chrzęstnym
13 i 18.11.2015
Embriologia - Hematopoeza
20 i 25.11.2015
9
Układ krwionośny.
Cytofizjologia - podział,
27.11 i 02.12.2015 wzrost i różnicowanie się
komórek
10. Tkanka nerwowa i glejowa, obwodowy układ nerwowy.
04. i 09.12.2015
11. Centralny układ nerwowy (rdzeń kręgowy,
Embriologia - Rozwój układu
kora mózgu, móżdżku).
nerwowego, wady
11. i 16.12.2015 rozwojowe.
12. Zmysł wzroku i słuchu.
Cytofizjologia/Embriologia –
18. i 23.12.2015 Rozwój oka
13. Oglądanie preparatów do kolokwium II.
08. i 13.01.2016
14
Kolokwium praktyczne II.
15. i 20.01.2016
15. Układ limfatyczny (grasica, węzły chłonne, śledziona, migdałki).
22 i 27.01.2016
Tkanka chrzęstna i kostna.
15.10.2015
Tkanka mięśniowa
22.10.2015
Układ krwionośny, serce, naczynia.
29.10.2015
KOLOKWIM I
(ćwiczenie 1-5)
05.11.2015
Pierwsza poprawa kolokwium I
12.11.2015
Druga poprawa kolokwium I
19.11.2015
Krew i szpik kostny
Tkanka nerwowa, zakończenia
nerwowe.
26.11.2015
Centralny układ nerwowy
03.12.2015
Budowa i funkcja oka i ucha
10.12.2015
Układ limfatyczny. Podstawy
immunologii.
17.12.2015
KOLOKWIM II
(ćwiczenie 8-12)
07.01.2016
Pierwsza poprawa kolokwium II
14.01.2016
Druga poprawa kolokwium II
21.01.2016