PROFIL ZAWODOWY

Komentarze

Transkrypt

PROFIL ZAWODOWY
HOTEL INDUSTRY: staże zawodowe szansą na europejskim rynku pracy (08-LdV/M08/K/02369/PLM/384)
JANS CONSULTING
Monika Jans-Derewecka
12-100 Szczytno, ul. Polska 47
tel/fax 089 624 48 99, www.jans.tv , email: [email protected]
PROFIL ZAWODOWY
Program “Uczenie się przez całe życie”
Program Leonardo da Vinci
HOTEL INDUSTRY: staże zawodowe szansą na europejskim rynku pracy
Umowa nr 08-LdV/M08/K/02369/PLM/384
imię i nazwisko
BEATA MULSON
e-mail
[email protected]
WYKSZTAŁCENIE
Szkoła
OLSZTYŃSKA SZKOŁA WYŻSZA IM. JANA RUSIECKIEGO
kierunek/specjalność ANIMACJA TURYSTYKI I REKREACJI
DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE
1/ firma „RESTAURACJA ZACISZE”, SZCZYTNO
rok 2004 - 2005 stanowisko KELNER - BARMAN
2/ firma HOTEL „KANIA”, SZCZYTNO
rok 2006 stanowisko KELNER - BARMAN
ODBYTE STAŻE / PRAKTYKI
1/ firma ZAKŁAD USŁUG OGÓLNOBUDOWLANYCH, SZCZYTNO
rok 2004 stanowisko PRACOWNIK ADMINISTRACYJNO-BIUROWY
2/ firma MAZUR-POL, SZCZYTNO
rok 2006 stanowisko REFERENT DS. TURYSTYKI
DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE W PRACY ZA GRANICĄ
firma ALFA LEISUREPLEX HOLIDAY GROUP, DEVON TOWERS HOTEL
rok 2010
Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej
w ramach programu "Uczenie się przez całe życie".
HOTEL INDUSTRY: staże zawodowe szansą na europejskim rynku pracy (08-LdV/M08/K/02369/PLM/384)
LdV students’ Training
customer orientation, kindness;
efficiency in customer services;
understanding, speaking,
general language
competences
language skills
total
effective verbal
communication with
supervisor, staff, manager
active team member;
team respect and tolerance;
team work
communication skills
general attitudes to duties,
consistency towards the aim;
new tasks undertaking
involvement
problems identification,
problems solving, finding
solution
work organization and planning;
skills of establishing priorities;
effective time using
quality of benefiary
work
solving problems,
initiative
work experience;
open to learn, to improve
customer care
MULSON BEATA
general impression
Evaluation Forms Summary
87%
82,5%
92,5%
100%
92%
II-III
IV
V
93%
87%
87%
93%
93%
93%
100%
VERY GOOD
Zrealizowany program stażu:
1.
budowa struktury organizacji przedsiębiorstwa sektora hotelarskiego i turystycznego ( recepcja, dział
gastronomiczny – kuchnia, restauracja i bar, obsługa piętra, dział rozrywek)
2.
funkcjonowanie struktury organizacyjnej ze szczególnym uwzględnieniem metod zarządzania poszczególnymi
3.
funkcjonowanie działu gastronomicznego (kuchnia/restauracja/bar) i jego współpraca z pozostałymi
działami hotelu i zasad współpracy działów między sobą,
działami,
4.
funkcjonowanie działu obsługa piętra i jego współpraca z pozostałymi działami,
5.
współpraca miedzy hotelami w sieci
6.
zasady kompleksowej obsługi gości hotelowych z uwzględnieniem obsługi gości niepełnosprawnych,
7.
zarządzanie jakością usług gastronomicznych i hotelarskich,
8.
konstruowanie programu wypoczynku z uwzględnieniem różnic kulturowych, wykorzystanie zasobów
środowiska naturalnego oraz obsługi gości niepełnosprawnych,
ZNAJOMOŚĆ JĘZYKÓW OBCYCH
angielski
włoski
rosyjski
bardzo dobrze
bardzo dobrze
bardzo dobrze
dobrze
dobrze
dobrze
X
średnio
średnio
średnio
słabo
słabo
słabo
ukończone kursy / szkolenia językowe
BRITISH SCHOOL SZCZYTNO - INTERMEDIATE
CERTYFIKATY / WYRÓŻNIENIA / DYPLOMY
CERTYFIKAT UKOŃCZENIA SZKOLENIA JĘZYKOWEGO A2 / B1
DYPLOM UKOŃCZENIA STUDIÓW WYŻSZYCH ZAWODOWYCH
CERTIFICATE OF ACHIEVEMENT
EUROPASS MOBILNOŚĆ
Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej
w ramach programu "Uczenie się przez całe życie".
X
X

Podobne dokumenty